Компаниите инвестират все повече в дигитализацията

Дигитализацията е един от водещите фактори за успеха на един бизнес днес. Днес повече от всякога висшите ръководители са ангажирани с дигитални проекти и инициативи, а компаниите инвестират все повече в съвременни технологии.


Но бизнесът по света има да извърви още дълъг път преди да се трансформира из основи и усети ползите от дигитализацията, се отбелязва в нов глобален доклад на консултантската компания McKinsey.


Мнозинството анкетирани мениджъри са съгласни, че дигиталните проекти и инициативи ще стават все повече, в бъдещите ще се отделят все по-големи бюджети за тях, както и че голяма част от бъдещия растеж на компаниите ще бъде задвижван именно от усилията в сферата на дигитализацията. Те посочват дигитализацията на клиентското обслужване като основен стратегически приоритет (69%), където текущите разходи съвпадат с бъдещите приоритети. Следващи като приоритети се нареждат дигиталните иновации на продуктите, операциите и бизнес модела, Big Data и съвременни анализи, дигитализацията на управлението на служителите, доставчиците и бизнес партньорите.