Проект за делегиращи регламенти или опити за компенсация на фермерите, страдащи от руското ембарго

ЕС продължава с опитите да компенсира фермерите, които страдат от руското ембраго. Комитетът по Общата организация на селскостопанските пазари към Европейската комисия и Експертната група по хоризонтални въпроси взеха в Брюксел, решение да предложат на Европейската комисия да издаде общо четири нови регламента за подкрепа на пазара на млечни продукти, съобщиха от пресцентъра на МЗХ.


Решението е във връзка със забраната за внос в Русия на земеделски продукти от ЕС.


Първите два проекта са за прилагащи регламенти за частно складиране за масло и за частно складиране за обезмаслено мляко на прах. С тези регламенти се урежда възможността производителите на масло и на обезмаслено мляко на прах да кандидатстват до края на 2014 година за подпомагане за частно складиране. Размерът на подпомагането е 18,93 евро за тон масло за постоянни разходи за съхранение на склад и 0,28 евро на тон за всеки ден от складирането по договора. За обезмасленото мляко на прах подпомагането е в размер на 8,86 евро на тон за постоянни разходи за съхранение на склад и 0,16 евро на тон за всеки ден от складирането по договора. Помощта ще се отпуска в случай, че договорът за съхранение на масло и за мляко на прах е със срок от 90 до 210 дни.


Другите два проекта са за делегиращи регламенти на Комисията. С първият се удължава срокът на публичната интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах до 31 декември 2014 г. Вторият е делегиращ регламент, с който се открива временно частно складиране на определени видове сирена. Документите ще бъдат публикувани на 5 септември и ще влязат в сила още на следващия ден – 6 септември 2014 г.


Българските производители на саламурени сирена и кашкавал ще могат да се възползват от помощта за частно складиране по последния регламент. Изискванията са сирената и кашкавала е да са минали периода на съзряване, както и минималният размер на партидата да е 1 тон и тя да е означена по начина, предвиден в делегиращия регламент. Кандидатите за подпомагане ще трябва да подадат до края на годината в Разплащателната агенция заявление, което да отговаря на изискванията на регламента, като те трябва да са сключили и договори за съхранение на сирената със срок от 60 да 210 дни. Одобрените кандидати ще сключват договор за подпомагане с Разплащателната агенция.