Световна седмица за устойчиво строителство

Българският съвет за устойчиво развитие тази година отбелязва пет години от създаването си. Съветът е организация, която работи с ясната мисия за радикално подобряване на средата на живот с фокус устойчиво строителство. На 26 септември ще се проведе Световната седмица за устойчиво строителство с международно събитие - Sustainability Forum Sofia 2014 - централна платформа за обмен на професионална експертиза, насърчаване на политики и генериране на бизнес идеи.

 

Тази година събитието ще се проведе в Хотел Хилтън, София и ще включва следните основни теми:
1.Политика, бизнес и експерти за устойчиво строителство
2.Инструменти за дългосрочно гарантиране на качеството и устойчивостта на недвижимите имоти и инфраструктура
3.Строителните продукти и технологии в контекста на устойчивото строителство
4.Добри практики за устойчиво развитие

 

Организаторите ни отправят покана да споделим своето виждане за устойчиво бъдеще като се включим в информационни семинари, професионални уъркшопи и споделени добри международни практики.

 

По време на официална церемония Sustainable Awards and DGNB Consultant Certificate Ceremony ще бъдат връчени сертификатите на новите DGNB Консултанти и ще бъде отличен най-добрия устойчив проект, бизнес политика за насърчаване на устойчивото строителство и правителствена инициатива.