Трудностите пред които е изправена химическата ни индустрия

У нас се произвеждат само 20% от необходимите на страната химически вещества и продукти. Това показва анализ на синдиката КНСБ.

 

Въпреки трудностите пред които е изправена родната химическа индустрия, отрасълът е водещ за формирането на висока добавена стойност и по-висока производителност на труда.

 

Профсъюзът настоява за активен диалог между социалните партньори и конструктивни мерки от страна на държавата, за да може секторът да се развива.

 

2"Тенденциите, погледнати в нашия сектор, в химическата промишленост, негативните, имам предвид, си продължават и ние не трябва да си затваряме очите пред тях. Трябва всеки - от работника до висшия държавен ръководител, да си дава сметка, че ние намаляваме капацитета и асортимента на производствата, а това е свързано и с рязко понижаване броя на произвежданите химични продукти. Това са, за съжаление, резултати от недалновидно ръководство, държавно бих казал преди всичко. Остро стои въпросът и за нестабилността в снабдяването и цените с електроенергия и природен газ. Това засяга особено тежко химическата промишленост", коментира проф. Йончо Пеловски, зам.-председател на УС на Българската камара на химическата промишленост.

 

Анализът на КНСБ показва още, че секторът осигурява 25% от общия обем на българския износ и заетост на 50 000 души.