Само 4% от младите у нас започват собствен бизнес

Само 4% от българските младежи започват собствен бизнес. Това показват резултатите от проучване на Института за социални изследвания и маркетинг за ефекта от прилагането на младежките политики у нас.

 

Данните бяха представени от заместник-министъра на младежта и спорта Калин Каменов на пресконференция за младежките политики, информира министерството.

 

Според проучването 67% от младежите в България имат свободно време, като по този показател те са на първо място в Европа. В свободното си време обаче повечето не четат книги, не спортуват, не се занимават с извънкласни дейности, не търсят възможности за придобиване на нови умения и знания или за професионална реализация.

 

33% от анкетираните споделят, че живеят трудно, но 51% не работят. 62% никога не са ползвали услугите на Бюрата по труда.

 

Проучването посочва още, че се засилва евроскептицизмът сред младите, а повечето не се интересуват от политическия и обществен живот на страната. 28% обявяват, че ще гласуват на предстоящите местни избори, а 10% твърдят, че са готови да продадат гласа си.

 

Ниско е доверието в институциите. 80% от анкетираните смятат, че местната администрация не обръща внимание на техните проблеми, едва 32% вярват, че в България може да се забогатее по честен начин.

 

Липсата на инициативност също е сериозен проблем след българските младежи. 98% не са членували в никакви организации, а само 7,5% са се занимавали с доброволчески дейности.

 

Каменов обяви, че ще свика до края на месеца Национален консултативен съвет, на който ще бъдат обсъдени спешни мерки за решаване на проблемите.

 

Той съобщи още, че Министерството на младежта и спорта ще засили контрола върху дейността на Младежките информационни центрове, финансирани по Националната програма за младежта.

 

32 са организациите, които тази година са получили средства от бюджета, за да популяризират програмите за обучение, квалификация и стартиране на бизнес сред младите хора у нас.

 

Данните от проверки на министерството обаче сочат, че на някои места центровете не работят ефективно, не успяват да достигнат до целевите групи и да дадат конкретни резултати.