Бизнесът с оптимистични очаквания за 2015 г.

Две трети от топ мениджърите в България са оптимисти относно икономическата ситуация в страната през 2015 г. Това показва традиционно проучване на консултантската компания за директен подбор Stanton Chase България сред висши мениджъри на български и международни компании в страната от всички сектори на икономиката.

 

70% от компаниите, включили се в запитването, отчитат ръст за изминалата 2014 г. Окуражително е, че 64% от управителите на местни и международни организации считат, че 2015 ще е икономически по-благоприятна за бизнеса.

 

Директният им отговор дали се доверяват на правителството обаче е раздвоен и по-голямата част (58%) не вярват в управляващите.

 

За да са успешни през тази година, според мениджърите приоритет за бизнеса ще бъде поддържането на стабилен паричен поток, както и задържането на служители и привличането на нови таланти.

 

Над 80% от мениджърите признават, че трудно намират кандидати за ключовите позиции и търсят помощта на компании за директен подбор. Най-често компаниите използват помощта на фирми за подбор за привличане на професионалисти за нивата висш (44%) и среден мениджмънт (51%).

 

Проучването показва, че се наблюдава недостиг на подготвени мениджъри за следните роли: висш мениджмънт (47%), позиции в продажбите (14%), човешките ресурси (10%) и производството (9%).

 

„Опитът ни през последните години показва, че най-често компаниите се обръщат към нас за директен подбор за горепосочените позиции. Към тях можем да добавим мениджърски роли в областта на финансите и на маркетинга. Има тенденция българските компании да търсят професионалисти, които да допринасят за прилагане на стратегията им за експанзия извън страната“, коментира Дарина Пенева, управляващ директор на Stanton Chase България.

 

Според проучването личната мотивация на запитаните за смяна на работодателя опира най-вече до различията между личните ценности и тези на компанията (43%), заедно с неудовлетвореността от мениджмънта и акционерите.

 

Над 70% от тях смятат, че имат перспектива за развитие в настоящата си организация. Повече от половината участници в проучването (52%) са отворени за нови професионални възможности, като и за релокация, свързана с нова работа в чужбина или в България (общо 77%). Интересен е фактът, че почти 40% от отговорилите никога не са сменяли индустрията, в която работят.

 

Запитването е проведено анонимно в края на 2014 г. сред 203-ма управляващи мениджъри на ниво президент, изпълнителен директор, мениджър за България, управител и т.н. Преобладават участници от сферата на потребителските стоки и услуги (18%), технологии и телекомуникации (16%), индустриален сектор (12%) и фармацевтична индустрия (10%). Почти половината (47%) от участниците в проучването са с над 10-годишен стаж на висши мениджърски роли.