90 % от Пирин остават защитени

С новия план за управление на Пирин се гарантира опазването на уникалното био разнообразие, флора и фауна, като над 90% са зоните за ограничена човешка намеса. Това е станало ясно от дискусията за управлението на парка, съобщават от НГК „Природата за хората и регионите".

 

Планът предвижда още опазване и съхранение на вековните гори и водите в парка, на изключително строга охрана и защита ще бъдат вододайните зони, където е водохващането за целия район на Банско и Разлог.

 

Предвижда се строга забрана за къпане, пране и миене в реките и езерата. Ограничава се и уловът на пъстърва - до 8 броя на риболовец.

 

Доц. Щерев от НСА е представил резултатите от мониторинг, че ежедневно през активния зимен и летен сезон колите, които се качват до Бъндеришка поляна и Шилигарника изгарят по 9 тона бензин.

 

Сериозно негативно отражение оказва на флората пашуването на стадата в парка. От животните има опасност за замърсяване на водите. Хижите, които нямат мобилни пречиствателни инсталации ще бъдат задължени в кратък срок да поставят такива.

 

Зоната за туризъм се разширява от сегашните 1100 хектара на 3900 хектара, като това се прави, за да се адаптира планът към Хартата за устойчиво развитие на ООН, според която при изработване на плановете за управление на защитени територии освен екологични е задължително да се включат и социално-икономически, и демографски фактори.

 

Предвижда се още и подобряване на съществуващата туристическа инфраструктура. Обособяват се зони за палаткови лагери и се трасират нови 20 пешеходни маршрути. Внимание се отделя и на алпинизма и скалното катерене като се регулират и зоните за провеждането им.

 

Предвиждат се и категорични забрани за шум, моторни шейни, АТВ, като ще се ограничи рязко достъпът на автомобили на територията на парка.

 

Очаква се до края на месец октомври да минат съгласувателните процедури за плана през Висшия екологичен експертен съвет и внасянето му за одобрение в Министерски съвет, съобщават от „Природата за хората и регионите".