Банките у нас отбелязаха 285 млн. лева нетна печалба само за първите три месеца на 2015 г.

Макар и със закъснение, по обичайните "технически причини" на Българска народна банка, финансовите отчети на 28-те банки в България към първото тримесечие на 2015 г. са вече налични. Анализирайки данните представени в тях, се оказва, че трезорите се представят повече от добре. Нетната им печалба към март 2015 г. е 285 млн. лв. Спрямо година по-рано тя отбелязва ръст на печалбата с 35.4%. Всъщност, това е втората по големина печалба към този отчетен период от 2007 г. насам.
22 от трезорите са на печалба с обща стойност 315 млн. лв., като почти всички отбелязват ръст в печалбите си. С най-висока печалба е Банка ДСК със 104 млн. лв. чиста печалба, изместила Уникредит от обичайното първо място.
Приходите от лихви през първите три месеца на 2014 г. падат с 5.44% на годишна база, което в номинално изражение е 53.98 млн. лв. спрямо март 2014 г. Крайната сума е 938.12 млн. лв. Разходите за лихви падат със значително по-голям процент - 28.58% или със 107.038 млн. лв. до 267.418 млн. лв. Това на практика означава, много по-бърз темп на спад на лихвите по депозитите, спрямо тези по кредитите.
Приходите на банките от такси и комисионни, бележат един стабилен ръст от 29.38 млн. лв. до 238.038 млн. лв. спрямо съответното тримесечие на 2014 г. и отстоят на около 29 млн. от финансовият ресурс раздаден за депозити. Процентното нарастване спрямо март 2014 г. е 12.14%.
Разходите такси и комисионни също растат, дори с по-голям процент(20.09%), но като нетно изменение на нарастването, това са около 5.2 млн. лв. Общата стойност на тези разходи е 30.809 млн. лв.
Активите на банките към март 2015г. са 86.139 млрд. лв., като спрямо съпоставимия период на 2014 г. са намалели с 368.65 млн. лв. Но да не забравяме, че в общата сума на активите, тогава се включваха и активите на Корпоративна търговска банка.