Print this page

БТК получи разрешение да придобие НУРТС България

Българска телекомуникационна компания АД, получи разрешение от Комисията за защита на конкуренцията да придобие контрол върху групата на НУРТС България АД.

 

НУРТС България АД и дъщерното му „НУРТС Диджитъл" ЕАД предоставят услуги по наземно цифрово радио- и телевизионно разпръскване и „колокация".

 

По време на проверката в КЗК са постъпили сигнали от регулаторния орган КРС, браншови асоциации (АБРО) и анкетирани конкуренти (Теленор България ЕАД, Мобилтел ЕАД, Скат ТВ ООД, Близу Медия енд Броудбенд ЕАД) на участниците в концентрацията, които са изразили опасения относно ефекта на концентрацията върху конкуренцията на анализираните съответни пазари и на тясно свързани с тях съседни пазари, създавайки конкурентни предимства на обединената след концентрацията група пред останалите участниците на съответните пазари.

 

Това обаче не е притеснило регулаторния орган, която не е открила потенциална опасност за пазара в тази насока. Ето защо разрешава концентрацията.