Ръст на българския износ както за ЕС, така и за трети страни

Експортът на България за страните от ЕС през периода януари - юли 2015 г. е нараснал с 10,1% на годишна база. Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.6% от износа за членките на обединението. Това показват данни на НСИ.

 

През юли 2015 г. износът за ЕС намалява с 0.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.6 млрд. лева.

 

Вносът на България от ЕС през периода януари - юли 2015 г. се увеличава с 8.5% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 19.2 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

 

През юли 2015 г. вносът ни от държавите-членки на ЕС, се увеличава с 12.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.1 млрд. лв. по цени CIF.

 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юли 2015 г. е отрицателно и е на стойност 2 417.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 118.1 млн. лева.

 

При българския износ за ЕС най-голям ръст е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (17.2%) и „Химични вещества и продукти“ (16.5%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (6.8%).

 

При вноса от страните-членки най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (17.7%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (16.5%). Най-голямо намаление пък има в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (25.8%).

 

Търговия с трети страни

 

През периода януари - август 2015 г. износът на България за трети страни (такива извън ЕС) се увеличава с 5.3% спрямо същия период на 2014 г. и е в размер на 11 млрд. лeвa.

 

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Сингапур, САЩ и бившата югославска република Македония, които формират 54.9% от износа за трети страни.
През август 2015 г. експортът на България за трети страни намалява с 12.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.3 млрд. лeвa.

 

Вносът за първите осем месеца на 2015 г. намалява с 2.8% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 12.5 млрд. лeвa (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

 

През август 2015 г. импортът ни от трети страни намалява с 21.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.4 млрд. лeвa.

 

При износа най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (210.8%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.” (47.0%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (15.1%).

 

При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Храни и живи животни” (37.3%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (24.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (26.2%).

 

През периода януари - август 2015 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 30.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 8% . Внесените в страната стоки са общо на стойност 34 млрд.лв.