АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ "АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД ОТНОВО СТАНА "КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА"

"АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД бе отличена за поредна година за "КОМПАНИЯ НА
ГОДИНАТА" в категория СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, за УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И
ИНОВАЦИИ. Призът получи арх. Весела Мирянова - изпълнителен директор на
"АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД, а наградата връчи Весела Начева, началник кабинет
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Стабилност, почтеност, иновативност - това са основните ценности на АРТЕКС
ИНЖЕНЕРИНГ. Компанията не променя своя предмет на дейност, своето
име, своя екип и своя адрес. Лоялните клиенти се умножават благодарен ие
на неизменно високото качество и безусловното придържане към етични
бизнес практик и. Доказано най-доброто в суровините, материа лите и
технологиите е норма за компанията дори когато пазарът и клиентът допускат
компромисно евтини алтернативи. Синтез на клас ически форми и модерно
светоусещане, сградите на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ излъчват класата на хуманната
архитектура.

Отговорността на компанията е да даде на клиента дом, който е построен в
здравословна среда и се обитава с лекота и радост; който ще бъде
функционално и естетически адекватен и в далечно бъдеще; в който сметките
са ниски, а пазарната му стойност расте с времето. Отговорността на
АРТЕКС ИНЖЕРИНГ пред обществото е да "връща" терените на своята дейност
с подобрена инфраструктура, с екологични и енергийноефективни сгради, с
архитектура, заразяваща средата с красота и чувство за гражданска
съпричастност. Мисията на компанията е да съвместява тези две отговорности
- към клиента и към града.