АРХ. ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ МИРЯНОВ, ИНИЦИАТОР НА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ", С ПРИЗ "КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА" В КАТЕГОРИЯ ЛИЧНОСТ – ВДЪХНОВИТЕЛ

Арх. Пламен Пламенов Мирянов получи отличие за Инвеститор в християнските
и морални ценности на обществото. Призът бе даден за инициираната от него
национална кампания "Нашият дом е България", а отличието връчи Янка
Такева, председател на Синдиката на българските учители. Наградата от
името на арх. Мирянов, който по това време получаваше друга награда за
свой филм на фестивал във В. Търново, получи Магдалена Праматарска.

Арх. Пламен Пламенов Мирянов инициира национална кампания "Нашият дом е
България" с цел издигане националното самочувствие и дух на българите,
популяризиране красотата на родината и съхранение на националните
традиции, фолклор и културата на България. Целта е създаване на кратки
филми, фотографии и книги, изобразяващи красотата, традициите и културата
на България, които да повдигат националното самочувствие и извисяват духа
на хората. Вдъхновението идва от множеството природни богатства и
културни наследства. Вярваме, че инициативите ще стимулират и подтикнат
повече българи да ги оценяват и пазят. Филмите, които се режисират, ще
служат за достойна реклама на страната ни пред света.

България е страна на природни съкровища, духовна култура и неоткрити
хоризонти. Нашата велика мисия като достойни хора е да оставаме в Родината
и да реализираме потенциала си точно тук, където e най-нужен.