Българи туристи на родна земя

Министерството на икономиката и енергетиката започва целогодишна рекламна кампания за насърчаване пътуванията на български туристи вътре в страната, съобщиха от ведомството. Подробности по кампанията ще бъдат оповестени до 2 дни.
Кампанията се финансира по проект за над 3.1 млн. лв. от Оперативна програма "Регионално развитие" чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.
Проектът ще се изпълнява в рамките на 36 месеца и обхваща различни дейности за увеличаване дела на българските туристи на вътрешния пазар, намаляване на сезонността и териториалната концентрация на туризма и за по-равномерното разпределение на ползите от туристическата дейност.