Три категории ще се борят за наградите „Икономика на светло“ – 2013 г.

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика.


От 10 юни започва процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в първото издание на конкурса за Награди „Икономика на светло“ за 2013 г., организирани от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Предпочитанията си към номинираните в три категории участници ще дадат 100-те члена на експертното жури, специално създадено за целта, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите.


Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

 

Номинациите в конкурса за награди „Икономика на светло“ са били определени чрез отворена обществена анкета през май в три категории.


Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 24 юни. Номинираните в категориите ще получат грамота, а победителите – специално изработена за конкурса статуетка „Икономика на светло“.


Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.