Британската централна банка вдигна летвата за кредитополучателите

Британската централна банка наложи лимити на кредитирането на домакинствата за първи път от 1980 г. в опит да спре бума на кредитирането и неустойчивия ръст на цените на имотите, съобщава FT.


Институцията обяви две мерки за овладяване бума на пазара. Едната беше препоръчана и от Международния валутен фонд (МВФ) – ограничава се делът на ипотечните кредити, които банките могат да отпускат. Предвижда се до 15 на сто от новите ипотеки да могат да надвишават 4,5 пъти годишните доходи на кредитополучателите.


Според Английската централна банка в момента нито една банка не надвишава този лимит, като големите ипотеки са не повече от 10 на сто от отпуснатите заеми. Затова очакванията на институцията са това да не се отрази съществено на кредитирането.


Същевременно институцията реши, че новите големи ипотечни кредити, които надвишават 4,5 пъти дохода на кредитополучателите, няма да бъдат гарантирани от държавата по схемата, с която се насърчават купувачите на жилища.


Централната банка на Острова ще изисква от кредиторите да правят и по-строга оценка на кредитополучателите, като изчисляват доколко те могат да си позволят заема, ако лихвите се повишат с 3 процентни пункта през първите пет години от срока на ипотеката. В момента някои британски банки правят подобни изчисления.