След 23 юли – таван на лихвите по бързите заеми

Бързите заеми ще станат по-бавни, по-недостъпни и със сигурност няма да поевтинеят след 23 юли, когато влиза в сила таванът върху лихвите в сектора. Това стана ясно от изказвания на шефове на фирми в бранша, които вече са обединени в Асоциация за отговорно небанково кредитиране (АОНК).


Изискванията към клиентите на бързите заеми след две седмици ще се завишат, стана ясно от думите на Неделчо Спасов от "Изи Кредит" и Любомир Танкишев от "Кеш Кредит". За много от продуктите вече ще се изискват поръчители и застраховки. Ще се прави по-подробно проучване на доходите.

 

Част от по-рисковите заеми ще изчезнат, а има вариант на хората да се предлагат назаем по-големи суми, за да има финансова изгода от предоставянето им. Вероятно част от хората просто няма да бъдат обслужени и ще се пренасочат към сивия сектор, прогнозираха от асоциацията.

 

Цената на кредита след 23 юли ще се формира по доста по-сложен начин в сравнение със сегашния, като ще включва най-различни такси за отделните компоненти на услугата, стана ясно още от обясненията на Спасов и Танкишев. "За съжаление вече няма да е възможно разходите да бъдат представяни достатъчно прозрачно и за клиентите ще е по-трудно да сравняват офертите на отделните компании", посочи Спасов.


С промените в Закона за потребителския кредит се слага таван на годишния процент на разходите на бързите заеми в размер на малко над 50%. Премахват се част от таксите, а други се ограничават, като например наказателната такса при просрочие, която ще може да е до законовата лихва.


Национален "горещ" телефон за оплаквания и сигнали от потребители на бързи кредити ще открие скоро Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. Към нея ще заработи специална етична комисия, която ще разглежда жалбите.