Print this page

Постъпиха пари за земеделските производители

Още на първия ден на поста новият изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" Атанас Добрев отключи плащанията за редица земеделски производители. Най-много средства са изплатени по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., хвалят се от ДФЗ в прессъобщение до медиите.
Над 6 милиона лева тръгнаха към банковите сметки на бенефициентите по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 321 „основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, както и представители на местни инициативни групи.


Останалите 421 хиляди лева са преведени на фермерите, кандидатствали по схемите и мерките за директни плащания на площ и подлежали на допълнителни проверки, бенефициенти по Оперативната програма „Развитие на сектор рибарство” 2007-2013 г., както и на бенефициенти по схемата „Училищен плод”.


Подписан е и договор за над 173 хиляди лева по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество от ПРСР 2007 -2013 г. Страните по договора са Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”, координатор - Сдружение „МИГ Тунджа” и партньори - „МИГ Девня - Аксаково”, „МИГ Елхово” и „МИГ „Средец”, се казва още в съобщението.


Атанас Добрев стана шеф на Фонд "Земеделие", след като предишният титулят - Мирослав Николов, бе освободен след шумен скандал с аграрния министър Димитър Греков.