БНБ ще специализира екип по случая „КТБ“

До 10 септември "Банков надзор" на БНБ, трябва да внесе в УС предложение за необходимото удължаване на наложения до 21 септември специален надзор на КТБ.

 

В изпълнение на изискването Закона за кредитните институции (ЗКИ) квесторите на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) са представили Доклад за текущото състояние на банката, съобщи пресцентъра на БНБ, цитиран от БТА.

 

В него е представен неодитираният финансов отчет на банката към 30 юни 2014 г. Активите на банката са 6 896.2 млн. лева, което e със 741.4 млн. лева по-малко от сумата към 31 май 2014 г.

 

Високоликвидните активи са 144.3 млн. лева, като намалението спрямо края на предходния месец е 671.9 млн. лева.

 

Портфейлът от ценни книжа е в размер на 776.9 млн. лева, а кредитният портфейл е в размер на 5265.6 млн. лева.

 

Депозитите от граждани и предприятия към 30 юни 2014 г. са 5620.4 млн. лева, като намалението спрямо края на май е 630.7 млн. лева.

 

Финансовият резултат на банката към края на юни е загуба в размер на 65.3 млн. лв. и се дължи изцяло на начислените през месеца разходи за обезценки на кредитния портфейл.

 

Същевременно квесторите отбелязват, че тези разходи за обезценки са определени по съществуващите в КТБ процедури за прилагане на вътрешните правила на банката, които не осигуряват пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

 

От БНБ съобщиха, че са приели доклада за текущото състояние на КТБ, представен от квесторите и са издали предписания.

 

БНБ предлага: да се създаде специален екип, който до 15 септември т. г. да организира подготовката на кредитните досиета за целите на одиторската оценка; да се сключат допълнителни договори с одиторските фирми "Ърнст и Янг Одит" ООД, "Делойт одит" ООД и "Афа" ООД за цялостна оценка на активите на банката, която да бъде осъществена до 20 октомври 2014 г.; квесторите да предложат на БНБ проект на покана към акционерите за заявяване на интерес и деклариране на възможност за осигуряване едновременно на капитал и ликвидна подкрепа за КТБ.

 

Поради големия обществен интерес докладът на квесторите за текущото състояние на КТБ без информацията, която може да представлява банкова и/или професионална тайна, е публикуван на сайта на БНБ, съобщава националната банка.