Споразумение между ЕС и България открива път към инвестиране на близо 8 млрд.евро

Европейската комисия сключи споразумение за партньорство със страната ни, което определя стратегия за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове у нас.


Със споразумението се открива път към инвестиране на общо 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сближаване в периода 2014 - 2020 г., посочва съобщение на комисията. България също така получава 2,3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело.


Инвестициите на ЕС ще помогнат в борбата с безработицата и ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж чрез подпомагане на иновации, обучение и образование в градове и селски райони. С тяхна помощ ще се стимулират предприемачеството, борбата със социалното изключване и ще се подкрепи развитието на екологосъобразна и ресурсно ефективна икономика, допълват от Европейската комисия.


„Днес приехме важен, стратегически инвестиционен план, който извежда България на пътя към заетост и растеж за следващите 10 години. Споразумението за партньорство отразява решимостта на Европейската комисия и България за най-ефективно използване на финансирането от ЕС, за да могат българите да усетят ползата от тези инвестиции под формата на повишено качество на живот. Съгласно новата политика на сближаване нашите инвестиции трябва да бъдат стратегически: насочени към реалната икономика, устойчивия растеж и хората. Но не скоростта, а качеството е основната цел, затова през следващите месеци ще се посветим изцяло на преговори за постигане на оптимални резултати от инвестициите от европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2020 г. Необходимо е всички страни да поемат ангажимент, за да се гарантира създаването на качествени програми“, коментира по повод споразумението комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан.