Ще се увеличат ли осигурителните вноски?

Да бъдат увеличени осигурителните вноски със 7,7 на сто – това е записано в разчети на НОИ, изготвени за целите на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към министъра на труда. Според експертите от института това би могло да балансира бюджета на НОИ.


По данни на института всички фондове на общественото осигуряване с изключение на този за трудови злополуки и професионални болести са с дефицит, което означава, че за да се балансират приходите и разходите, трябва да се увеличат осигурителните вноски.


За увеличение на една от вноските - пенсионната осигуровка, се заговори още преди година, когато социален министър стана Хасан Адемов. Той бе категоричен, че един от най-важните въпроси е как да се стабилизира финансово системата и „ако искаме да стабилизираме бюджета на държавното обществено осигуряване, няма как да минем без вдигане на вноската“. Още тогава той открои рисковете - от една страна да се намали разполагаемият доход на гражданите, от друга - да се натовари допълнително бизнесът, което може да се отрази на пазара на труда.


Според Адемов обаче мерките, прилагани досега, са били в посока намаляване на приходите и увеличаване на разходите, което е увеличило дефицита в бюджета на държавното обществено осигуряване. Той смята, че е време да се мисли в посока на мерки, които да ангажират приходната част на бюджета на общественото осигуряване.


Адемов обаче твърдеше, че вноската за пенсия следва да се вдига с 1-2 процента от 2015 година.


Всъщност това е и препоръката на Световната банка. В доклада "Смекчаване на икономическото въздействие на застаряването на населението" от есента на миналата година се казва, че само при увеличение на осигурителните вноски и постоянно повишаване на изискванията за пенсиониране системата на общественото осигуряване в България има шанс да издържи в бъдеще. Там се казва още, че осигурителните вноски трябва да се повишат поне със 6%, за да се покрие дефицитът в бюджета на общественото осигуряване.

 

Авторите на доклада все пак са отчели, че това би се отразило негативно на бизнес средата, затова препоръката е осигуровките да се увеличат с 2%.


Една от стъпките за балансиране на системата е да се увеличи вноската във втория стълб на социалното осигуряване, защото тези 5 процента в момента и ниската степен на събираемост от страна на приходната агенция са сериозни рискове, заяви проф. Йордан Христосков, който сега е служебен министър на труда.


Според Иван Нейков, бивш социален министър, това шоково увеличение е сериозен риск, тъй като по-високата осигуровка натоварва бизнеса и фирмите може да започнат да съкращават служители.


Бизнесът е категорично против шоково нарастване на осигуровки.