Директни плащания от 2015 г – нова концепция на Министерството на земеделието и храните

Министерският съвет одобри концепцията на Министерството на земеделието и храните за прилагането на директните плащания в България от 2015 г., съобщи агроминистерството.

 

Предстои концепцията да бъде изпратена за одобрение в Брюксел.

 

Според концепцията през 2015-2020 г. няма да има прехвърляне на средства между директните плащания и Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период (2014-2020 г.). Ето и какво предвижда новата концепция.


Преразпределително плащане


За да бъде избегната сегашната концентрация на средства от директните плащания в големите стопанства, се въвежда Схемата за преразпределително плащане. За първите 300 дка на всяко са в размер на 30 лв./дка.


Бюджетът по схемата за 2015 г. ще бъде 55,889 млн. евро.


Тази мярка обаче създава риска големи стопанства да бъдат раздробени, за да се получават повече субсидии. Вчера производители предупредиха, че вече са създадени 16 хил. нови стопанства, единствено с цел усвояване на пари от тази мярка.


Таван на субсидията


Концепцията предвижда прогресивно намаление и таван на директната субсидия, която може да получи един земеделски стопанин. За да не отиват средствата само в големи стопанства, ще се прилага намаление от 5% за сумите между 150 000 и 300 000 евро и от 100% за субсидията над 300 000 евро. От директните плащания, подлежащи на намаление, ще се изваждат разходите за заплати, данъци и социално осигуряване.


Активни фермери


В следващия програмен период директните плащания ще бъдат отпускани само на активни фермери, регистрирани като земеделци. Няма да получават субсидии физически и юридически лица, при които над 50 на сто от земите са пасища, които не се обработват.

 

Директни плащания няма да получават фирми, които поддържат земи, но не за земеделски цели - летища, жп услуги, голф игрища и др., както се получаваше досега в периода 2007-2013 г.


Обвързана подкрепа


Уязвимите сектори ще бъдат подпомогнати чрез прилагане на Схеми за обвързана с производството директна подкрепа. През 2015 г. обвързаното с производството подпомагане ще бъде в размер на 13%, плюс 2% за производството на протеинови култури.


Около 205 млн. лв. ще бъдат разпределени в подкрепа на недофинансираните сектори като зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство.