Над 1 трилион долара годишно се източват от бедните държави

Над 1 трилион долара годишно се източват от бедните държави, а стотици хиляди души умират като пряко или непряко следствие от корупцията.

 

Тези шокиращи данни разпространи в доклад американската неправителствена организация One.


Нейното заключение е категорично - голяма част от постигнатия напредък през последните 2 десетилетия за изкореняване на крайната бедност, може да бъде бързо компрометиран, заради корупция и престъпления.


Корупционните действия, които източват най-много средства от бедните държави включват използването на фирми фантоми или пране на пари. В развиващите се страни корупцията е най-свирепият убиец.


„Ако бъдат предприети действия за спиране на тази безпощадна корупция и инвестиране на средствата, откраднати чрез нея в здравеопазване, стотици хиляди смъртни случаи в бедните държави биха били предотвратени", отчита докладът.


От икономическа гледна точка, последиците от корупцията изглеждат очевидни - застой или липса на частни инвестиции, намаляване на икономическия растеж, увеличаване на цената за правене на бизнес и не на последно място - политическа нестабилност.


Според авторите на доклада на организацията One, ако корупцията в Северна и Западна Африка бъде ограничена това ще доведе до няколко резултата - 10 милиона деца на година повече ще имат достъп до образование, ще има средства за заплати на 500 хил. учители. Ще бъдат осигурени лекарства за допълнителни 11 млн. души, носители на ХИВ вируса.


През ноември страните от Г20 се събират в Австралия и без съмнение ще бъдат притиснати да предприемат действия срещу укриването на данъци, както и да гарантират, че страните с природни ресурси ще могат да се възползват в пълна степен от приходите от тях.