Темата за финансов омбудсман в България е все още „оазис в пустиня“

Темата за необходимостта от финансов омбудсман периодично се повдига, след което бързо се забравя. Въпрос за нуждата от такава институция, която да защитава потребителите на финансови услуги се повдига и после пак затихва. Държавата така и не се погрижи за това и на практика България е единствената страна в Европейския съюз, оставила делото на давещите се в ръцете на самите давещи се. Тази дистанцираност от проблемите на потребителите позволява свобода на финансовите институции да обвиват информацията в мъгла и да прилагат правото на силния.


img-1395678724Още през 2009 г. проучване на Световната банка показа, че нямаме ефективен механизъм за разрешаване на спорове за финансови услуги, което създава условия за нездравословен финансов пазар. Тя направи съответни препоръки как да се запълни тази празнота, но те останаха като глас в пустиня. Затова през юни 2013 г. Световната банка отново представи обширен доклад, озаглавен „Варианти за алтернативно решаване на спорове в областта на финансовите услуги“, в който подробно се описват съществуващите практики по света и се дават нови препоръки за България.