50 % от финансирането по програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще се задели за малки и средни фирми

По новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще има 700 млн.евро за малките и средни фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната група за разработване на оперативната програма.

 

50% от парите по програмата ще отидат за финансиране на малките и средните предприятия, предвижда последният вариант на програмата, по който вече се чакат отзивите на Европейската комисия.

 

Средствата за малкия и средния бизнес ще се отпускат по приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растежа на малките и средните предприятия". Над 25% от парите по програмата пък са предвидени за внедряване на технологии за подобряване на ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност по ос 3. 21% от средствата ще се отделят за приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации".

 

За подпомагане на управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на дейностите по ОП "Иновации и конкурентоспособност" са отделени 3% от предвидените средства по програмата. В началото на август са получени коментари и препоръки от Европейската комисия по програмата, в момента се чакат отзивите за новия вариант на ОПИК.