Банките в България с 45% ръст на печалбите за 2014 г.

През 2014 г. печалбата на банковата система отбеляза втори пореден годишен ръст (43%) от финансовата криза насам. 28-те трезора спечелиха малко над 746 млн. лв.

 

Такъв е финансовият резултат на индустрията, но без да се отчитат показателите на останалата без лиценз Корпоративна търговска банка АД (КТБ) и след като е отчетен ефектът от вливането на МКБ Юнионбанк вПърва инвестиционна банка през пролетта на 2014 г.

 

"Този финансов резултат осигурява 0,89% възвръщаемост на активите", отчитат от БНБ. От централната банка посочват отнемането на лиценза на КТБ и възобновилата работа ТБ Виктория като двете съществени събития, повлияли на сектора не само през четвъртото тримесечие, но и през цялата минала година.

 

В периода от октомври до декември миналата година, който обхваща най-интензивното изплащане на гарантираните влогове в КТБ, в УниКредит са депозирани малко над 887 млн. лв., в Експресбанк - 546 млн. лв., а в ДСК, ЦКБ и ПИБ съответно – 527 млн., 434 млн. и 258 млн. лв.

 

Именно те са сред деветте банки, които отговарят за достъпа на гражданите до гарантираните им влогове в КТБ, с изключение на Eкспресбанк. Данните на централната банка издават още, че не само че средствата са останали в банковата система, както и в кои банки е отишла голяма част от тях, но и че в края на годината спестяванията на населението и фирмите са продължили да растат.

 

Общата сума на активите на кредитните институции през 2014 г. се повишава с 4,7 млрд. лв. за година, или с 8%, до 85,1 млрд. лв. От всички банки цели 23 увеличават сумата на активите си. Активите само на 5 намаляват спрямо година по-рано. Повече от половината банки бележат ръст на активите над средния за банковата система. 13 банки пък отчитат годишно покачване на активите от над 10%, показват данните на БНБ.

 

Що се отнася до размера на активите на отделните банки - най-големите пет банки у нас са УниКредит Булбанк с 14,84 млрд. лв., Банка ДСК с 9,98 млрд. лв., Първа инвестиционна банка с 8,65 млрд. лв.. Следват ги Обединена българска банка с 6,57 млрд. лв. и Юробанк с 6,15 млрд. лв., като няма разместване в позициите спрямо ноември и октомври.

 

Клоновете на чуждестранните банки BNP Paribas, Isbank и Citibank пък бележат най-силен ръст на активите – с 64% до 743 млн. лв., с 54% до 21,1 млн. лв. и с 44% до 917 млн. лв., съответно. Извън тях с най-много се увеличават активите на Societe Generale Експресбанк – с 25% за година до 4,57 млрд. лв.

 

През 2014 г. най-много спечелиха УниКредит Булбанк и Банка ДСК, следвани от Обединена българска банка. УниКредит увеличава нетната си печалба с 20% до 242 млн. лв., Банка ДСК - с 19% до 231 млн. лв., докато ОББ записва печалба в размер на 59 млн. лв. при такава от 17 млн. лв. преди година.

 

Societe Generale Експресбанк пък удвоява положителния си финансов резултат до 49,3 млн. лв. Райфайзенбанк излиза на печалба – 46,33 млн. лв. при загуба от 43,59 млн. лв. за 2013 г. Интересни също така са ръстовете при Ти Би Ай Банк и Инвестбанк.

 

Като цяло 13 банки регистрират положителен финансов резултат над 10 млн. лв., докато само 7 - загуба. С най-голям отрицателен финансов резултат за годината финишира Банка Пиреос – 32,3 млн. лв., следвана от ТБ Виктория с 14,9 млн. лв. и БАКБ с 8,9 млн. лв.