Родните банки печелят по 45 лв. на секунда

През първия месец на 2015 г. банковата система в страната е реализирала печалба от 121 млн. лв. Това е най-високата месечна печалба за банките в страната от март 2009 г., сочи справка на Profit.bg

 

Средно на минута това прави по 2710 лв., а на секунда - по 45.17 лв.

 

Най-високата месечна печалба на системата за 2014 г. бе от юли, достигнала 89 млн. лв., а най-ниска – през декември – едва 18 млн. лв.

 

Една от причините за това са ниските разходи за обезценка на активите, които за януари възлизат на 13 млн. лв.

 

Основните постъпления на банките са от платените лихви по кредитите на бизнеса и гражданите, както и от такси и комисиони.

 

По данни на БНБ само за януари банките отчитат приходи от лихви в размер на 323 млн. лв. Лихвените разходи, от своя страна, възлизат на 95 млн. лв., като това е сумата, платена на гражданите и бизнеса за депозитите им в банките.

 

Или иначе казано, банките реализират нетен лихвен доход от 228 млн. лв.

 

Също високи са и приходите на банките от такси и комисиони, възлизащи на 76.927 млн. лв. Разходите на системата по това перо пък са 10.47 млн. лв.

 

Т.е. нетният доход от такси и комисиони надхвърля 66 млн. лв.

 

Основните разходи на банките у нас са за персонал – 60.9 млн. лв., както и други административни разходи – 76.4 млн. лв.