Износът ни за ЕС нарсатва, но с по-бавни темпове от вносът

През 2014 г. износът на България за Европейския съюз се увеличава с 3.2% спрямо 2013 г. и е в размер на 27 млрд. лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

 

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.6% от износа за държавите - членки на ЕС.

 

През декември 2014 г. износът за ЕС се увеличава с 18.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.1 млрд. лева.

 

Вносът на България от ЕС през 2014 г. нараства с 4.5% спрямо 2013 г. и е на стойност 31.5 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

 

През декември 2014 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 13.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.8 млрд. лева.

 

Външнотърговското салдо на България с ЕС за 2014 г. е отрицателно и е на стойност 4 575.3 млн. лева По цени след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото също е отрицателно и е в размер на 3 295.8 млн. лева.