Депозитите на домакинствата и нетърговските организации надхвърлиха 40.4 млрд. лева

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, в края на март тази година се увеличават с 4,8% на годишна база, достигайки малко над 40,4 млрд. лв. През февруари 2015 г. сумата им се увеличи с 4,6% на годишна база. Това показват изнесените днес предварителни данни на Българска народна банка (БНБ).

 

В края на третия месец на тази година депозитите на неправителствения сектор са близо 59 млрд. лв., като годишното им увеличение е 2,1%. През февруари те отчетоха ръст от 2,5% на годишна база.

 

Същевременно депозитите на нефинансовите предприятия през март 2015 г. нарастват с 1,8% спрямо същия месец на миналата година до 15,7 млрд. лв, при годишен ръст от 0,4% през февруари 2015 г.

 

От своя страна през март депозитите на финансовите предприятия намаляват с 25% на годишна база, достигайки 2,8 млрд. лв. През предходния месец сумата им се понижи с 10,2%.

 

В края на март 2015 г. кредитите на неправителствения сектор са 50,2 млрд. лв. при близо 50 млрд. към февруари тази година. Те се понижават на годишна база с 8,9% при 9% годишно намаление през втория месец на 2015 г. Годишното им намаление е повлияно от изключването на Корпоративна търговска банка от паричната статистика, считано от ноември 2014 г., отчитат от БНБ. Без данните за КТБ за март 2014 г. кредитите на направителствения сектор се увеличават с 0,2% на годишна база. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити на други парично-финансови институции (ПФИ), чиито обем за последните 12 месеца е 55,6 млн. лв. На годишна база продадените кредити от други ПФИ са 86,3 млн. лвл, а обратно изкупените кредити са 30,7 млн. лв.

 

Кредитите на нефинансовите предприятия намаляват с 13,1% на годишна база през третия месец тази година при 13,1% годишно понижение през февруари 2015 г. В края на месеца те достигат 30,8 млрд. лв.

 

Кредитите на домакинсвата са 18,2 млрд. лв. в края на март 2015 г. Спрямо същия месец на миналата година те спадат с 1,8%, като през февруари отчетоха годишно понижение от 2%. Жилищните кредити са близо 8,7 млрд. лв. и намаляват на годишна база с 2,1%. През втория месец на годината стойността им също падна с 1,4% на годишна база. Потребителските кредити възлизат на 7,3 млрд. лв. и нарастват с 0,6% спрямо март 2014 г. През февруари обаче те отбелязаха 1% годишно понижение. На годишна база през март другите кредити намаляват с 18,1% при 16,6% годишен спад през февруари. През третия месец на годината другите кредити достигат 705,2 млн. лв.

 

Кредите, предоставени на финансови предприятия, са 1,13 млрд. лв. в края на март 2015 г. В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават с 6,9% при годишно понижение перз февруари от 1,7%.