Създават нов фонд за спасяване на банки

Създават нов фонд за спасяване на банки. Той ще се нарича Фонд за преструктуриране на банки (ФПБ) и ще се ръководи от Управителния съвет на съществуващия в момента Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Това предвижда нов закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, който е пуснат от Министерството на финансите за обществено обсъждане, съобщава "Стандарт".

 

Решението за използване на пари от ФПБ ще се взима от БНБ. Законът предвижда до 10 години парите във ФПБ да достигнат 2% от гарантираните депозити в банките.

 

Новият закон създава и възможност за ранна намеса от страна на регулаторните органи в банките и инвестиционните посредници, още при първите признаци за нарушения на изискванията за капиталова адекватност. Като мярка за ранна намеса надзорният орган ще може да назначи временен управител в банка или инвестиционен посредник, когато прецени, че това е необходимо за подобряване на финансовото им състояние или за преодоляване на нарушенията.

 

Когато се налага да се пристъпи към мерки за ранна намеса или към искане на несъстоятелност на банка, предложението за това ще се прави от подуправителя на БНБ и шеф на "Банков надзор", а решението се взема от Управителния съвет. В закона са предвидени четири конкретни инструмента за преструктуриране на банки и инвестиционни посредници - продажба на стопанска дейност; мостова институция; обособяване на активи и споделяне на загуби. Предвижда се и възможност за държавна намеса за стабилизиране чрез още два инструмента - за държавна капиталова подкрепа и за временна държавна собственост. Тези мерки ще се прилагат с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на финансите.