БНБ: Текущата и капиталовата сметка на България за март 2015 г.е положителна

По-добри данни показват данните на БНБ за платежния баланс към март 2015 г., според който сме на излишък към този отчетен период.

 

Текущата и капиталовата сметка на България за март 2015 г.е положителна и възлиза на 655.2 млн.

 

За първите три месеца на настоящата година балансът по текущата сметка е положителен и в размер на 479.4 млн. евро.

 

Търговското салдо през март остава на дефицит от 159.8 млн. евро спрямо дефицит за 338.3 млн. евро през същия месец на предходната година. За първото тримесечие на 2015-а година търговският дефицит е в размер на 669 млн. евро при дефицит за цели 1.0229 млрд. евро за същия период на миналата година.

 

Износът през март 2015 година е в размер на 2.0068 млрд. евро, като се повишава с 460.3 млн. евро или с около 29.8% ръст спрямо година по-рано.

 

През първите три месеца на настоящата година износът нараства със 708.7 млн. евро до 5.2786 млрд. евро. За съпоставимия период износът е бил 4.5699 млрд. евро.

 

Вносът през март е за 2.1665 млрд. евро, като нараства с 281.8 млн. евро или 15% на годишна база. За първото тримесечие на 2015-а година вносът нараства с 354.9 млн. евро спрямо 5.9477 млрд. евро спрямо внос за 5.5928 млрд. евро през същия период на миналата година.

 

Финансовата сметка за март е положителна и в размер на 709.5 млн. евро при излишък за 233 млн. евро, година по-рано.

 

Според даните, преките чуждестранни инвестиции в страната през март възлизат на 52.8 млн. евро при инвестиции за 208.8 млн. евро преди година, като за първите три месеца на годината преките чуждестранни инвестиции се свиват до 317.3 млн. евро спрямо 346.5 млн. евро за същия период на 2014-а година.

 

Резервите на националния ни трезор се повишават през март с 1.7208 млрд. евро при увеличение с 399.2 млн. евро преди година и нарастват през първото тримесечие на 2015 година с 2.1214 млрд. евро, при спад от 552.9 млн. евро за съответното тримесечие на 2014 г.