Корпоративното кредитиране се е свило с над 14%

Корпоративното кредитиране у нас се е свило с 14,6% през септември на годишна база. Заемите на бизнеса в България в края на деветия месец на 2015 г. възлизат на 30,859 млрд. лв., показва паричната статистика на Българската народна банка (БНБ). Лек спад от 1,4% има и в заемите на домакинствата, като те са в размер на 18,338 млрд. лв.

 

Кредитите за нов дом са с 1,6 на сто по-малко през септември на годишна база и се изчисляват на 8,688 млрд. лв. Потребителските такива са 7,369 млрд. лв., като те регистрират почти незабележимо повишение от 0,2 на сто.

 

Данните на БНБ показват, че независимо от ниската доходност депозитите на неправителствения сектор са нараснали през септември с 3,4% и към края на месеца са общо 60,941 млрд. лв. Влоговете на компании са 16,849 млрд. лв. или с 3,9% нагоре.

 

Заедно с това изглежда ниската доходност по депозитите не плаши толкова българските домакинства. Техните банкови влогове са се увеличили с 4,8 на сто през деветия месец на годината в сравнение със същия период на 2014 г. до 41,078 млрд. лв.