REKREX – Компания на годината’18 в сектор Застраховане

На 21 март 2019 г., в хотел Маринела, зала EFE за пета поредна година бяха връчени годишните награди „КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА”, организирани от сп. Bulgaria Business Review, сп. Business Lady и Business Lady Club.


В сектор ЗАСТРАХОВАНЕ тази година отличие грабна REKREX - дружество, учредено в Румъния и развиващо дейност на територията на Р България, за „Непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги”.


Наградата получи Даниела Бадалута, Президент и основател на RECREX, която взе участие и като презентатор в дневния форум BUSINESS EXCELLENCE 2022 на тема нови мениджърски подходи.

Даниела Бадалута е предприемач с 13-годишен опит, лицензиран адвокат, завършила е няколко програми за обучение в областта на управлението, лидерството, комуникациите, икономиката, застраховането, психотерапията и инженеринга.

„Като предприемач съм убедена, че предизвикателствата на други компании са целите на компанията, която аз ръководя.” – казва тя.

Учредител е на НБРБЗИ - Национално Бюро за Разследване и Борба със Застрахователните Измами в България и първата жена в Европа, която създаде компания за щети.

RECREX, дружество, учредено в Румъния през 2010 г. и развиващо дейност на територията на Република България от 2015 г., предлага комплексни консултантски услуги по управлението на преписки по претенции за застрахователни дружества и потребители на застрахователни услуги, както и осъществяване на ликвидация на територията на Румъния от името на застрахователни компании и на Бюрото на автомобилните застрахователи в Румъния (B.A.A.R.). От 2014 г. компанията разширява дейността си в целия Европейски съюз и придобива качеството на кореспондент, при условията на Вътрешния правилник на Съвета на бюрата за управление на застрахователни претенции в системата на Зелена карта и Четвърта директива.

През 2015 г. RECREX разширява дейността си, като изгражда звено, предоставящо услуги с висока добавена стойност: Центърът за борба със застрахователни измами. Използвайки най-съвременни IT технологии, Центърът успешно предоставя високо професионални услуги на своите партньори, като драстично ограничава разходите по завишени и неоснователни претенции.

От 2016 г. RECREX предоставя услуги на застрахователни дружества, като осъществява дейност по управление и дистрибуция на застрахователни продукти, предлагайки им възможност да извършват дейност извън територията на своята държава чрез доверително партньорство, при свобода на предоставяне услуги и при правото на установяване в държава членка от ЕС.

RECREX предлага на своите служители хармонична работна среда и изгражда екип от професионалисти с новаторски дух и бизнес инициатива.

На 21 март 2019 г., в хотел Маринела, зала EFE за пета поредна година бяха връчени годишните награди „КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА”, организирани от сп. Bulgaria Business Review, сп. Business Lady и Business Lady Club.

В сектор ЗАСТРАХОВАНЕ тази година отличие грабна REKREX - дружество, учредено в Румъния и развиващо дейност на територията на Р България, за „Непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги”.

Наградата получиДаниела Бадалута, Президент и основател на RECREX, която взе участие и като презентатор в дневния форумBUSINESS EXCELLENCE 2022на тема нови мениджърски подходи.

 

Даниела Бадалута  е предприемач с 13-годишен опит, лицензиран адвокат, завършила е няколко програми за обучение в областта на управлението, лидерството, комуникациите, икономиката, застраховането, психотерапията и инженеринга.

 

„Като предприемач съм убедена, че предизвикателствата на други компании са целите на компанията, която аз ръководя.” – казва тя.

 

Учредител е на НБРБЗИ - Национално Бюро за Разследване и Борба със Застрахователните Измами в България и първата жена в Европа, която създаде компания за щети.

 

RECREX, дружество, учредено в Румъния през 2010 г. и развиващо дейност на територията на Република България от 2015 г., предлага комплексни консултантски услуги по управлението на преписки по претенции за застрахователни дружества и потребители на застрахователни услуги, както и осъществяване на ликвидация на територията на Румъния от името на застрахователни компании и на Бюрото на автомобилните застрахователи в Румъния (B.A.A.R.). От 2014 г. компанията разширява дейността си в целия Европейски съюз и придобива качеството на кореспондент, при условията на Вътрешния правилник на Съвета на бюрата за управление на застрахователни претенции в системата на Зелена карта и Четвърта директива.

През 2015 г. RECREX разширява дейността си, като изгражда звено, предоставящо услуги с висока добавена стойност: Центърът за борба със застрахователни измами. Използвайки най-съвременни IT технологии, Центърът успешно предоставя високо професионални услуги на своите партньори, като драстично ограничава разходите по завишени и неоснователни претенции.

От 2016 г. RECREX предоставя услуги на застрахователни дружества, като осъществява дейност по управление и дистрибуция на застрахователни продукти, предлагайки им възможност да извършват дейност извън територията на своята държава чрез доверително партньорство, при свобода на предоставяне услуги и при правото на установяване в държава членка от ЕС.

RECREX предлага на своите служители хармонична работна среда и изгражда екип от професионалисти с новаторски дух и бизнес инициатива.