Първата жена в Европа, която създава компания за управление на щети в системата „Зелена карта“ и интегрирана система, която отговаря на непокритите досега изисквания в тази област

Даниела Бадалута - Президент и основател на RECREX


Даниела Бадалута е предприемач с 13-годишен опит, лицензиран адвокат, завършила няколко програми за обучение в областта на бизнес администрацията, лидерството, комуникациите, икономиката и застраховането.
Като предприемач, тя е убедена, че предизвикателствата в застрахователния сектор предлагат неизследвани до този момент възможности и създава със собствен капитал Recrex Румъния, RECREX България и RECREX Antifraud Center в Румъния.
Учредител е на НББЗИ - Национално Бюро за Борба със Застрахователните Измами в България, сдружение с нестопанска цел, създадено, за да насочва усилията на застрахователи, на правоприлагащи органи и на представители на обществото за предотвратяване и борба с всички видове застрахователни измами, да води разследвания, да организира обучения, да предлага необходими законодателни промени и да гарантира висока степен на обществена осведоменост по актуални проблеми в областта.

Каква е Вашата визия за бъдещето?
Дори да вървите в правилна посока, ще изостанете и ще бъдете забравени, ако не се стремите към постоянно самоусъвършенстване. Като лидер, самопознанието е безценно в професионалното развитие и ръководи както вземането на стратегически решения, така и избора на екип и спечелването на неговата подкрепа и лоялност. Когато говорим за ръководството на група, включваща професионалисти, твърдостта на характера и решимостта за постигнати резултати трябва да са водещи, но в същото време следва да се изгради доверие и чувство за безопасност в организацията на хората и бизнеса, включително в застрахователния сектор. Стремим се да промотираме бизнес модел, който да налага набор от ценности като професионализъм, инициативен дух, доверие и иновативност.
Статистически данни показват, че в бъдеще до 2050 г. ще има повече от 10 милиарда население и 100% повече пенсионери. Наблюдава се тенденция на постоянен растеж на потреблението, което налага бизнес сферата да развива и да предлага иновации с нови подходи, които да обслужват нуждите на нарастващото населението в големите градове, на новите поколения - Миллениалс, а също така и да улесняват обмена на придобитите в процеса на проучвания и обучения знания, AI & BIG DATA.

Какво прави RECREX и как действа на европейския застрахователен пазар?
RECREX има разширен екип от над 500 служители и сътрудници, с национално и международно покритие, структуриран в следните звена: специалисти по застраховане, маркетингови специалисти, специалисти за борба със застрахователните измами, техническа оценка на увредени МПС-та след събитие, правна юридическа подкрепа на своите клиенти.
Като застрахователна агенция РЕКРЕКС България комбинира управлението на риска с аквизицията. Въвежда иновативни решения за осъществяване на аквизиционен контрол посредством модерни софтуерни решения и автоматизация на процесите, гарантиращи в пълна степен защита на ползвателите на застрахователни услуги и застрахователните дружества.
Буферинг система при управление на претенции е уникално решение, разработено от RECREX, за откриване и предотвратяване на измами, но също и като външна услуга за управление и регулиране на щети.


Какви са предизвикателствата при управлението на претенции в системата на „Зелена карта“?
От общия размер на щетите в системата „Зелена Карта“ в Румъния, 50% представляват регистрирани ПТП-та с участие на автомобили с български регистрации. Този процент прави уязвими българските застрахователи, които предлагат ниски цени спрямо пазарната логика на българския пазар, но извършват разходи и плащат обезщетения при условията на европейския пазар, отличаващ се със значително по-висок стандарт.
Решението е RECREX да намали степента на загуби с до 60%, като промени принципа на управление на щетите от „довери и плати (trust and pay)“ на принципа „провери и плати (check and pay)“, в подкрепа на застрахователните компании, които в системата на Зелена Карта са изправени пред процент на измами над 35% от завежданите претенции.
Тези силни партньорства са в резултат от интензивни дейности за борба със застрахователните измами, които защитават нашите партньори от неприети рискове.
Отделът за разследвания на RECREX AFC Investigations разполага с група от експерти, детективи, технически и правни експерти с дългогодишен опит.


Коя е най-застрашената зона по отношение на процента на застрахователните измами?
Най-висок процент на застрахователни измами е в Италия. Съществуват специализирани групи от румънски, италиански и албански граждани, чиито структури са добре организирани и ежедневно произвеждат неоснователни претенции, като ощетяват застрахователи със суми в значителни размери.
Като работи в тясно сътрудничество с потребителите на застрахователни услуги и с компетентните италиански институции, RECREX постига успех в разкриването на тези специализирани групи.
В същото време подобни мрежи, които имат добре установен режим на работа, съществуват и в Румъния. RECREX не се съмнява, че екипът му от специалисти може да предотврати значителна част от престъпните схеми в румънския застрахователен сектор.
Въпреки че организираните групи преоткриват и актуализират с внушителна сръчност похватите си, нашите експерти предприемат редица ефективни превантивни мерки, благодарение на богатия опит, с който разполагат.


Какви са проектите, които развивате през този период?
RECREX расте динамично чрез развитието на иновативни застрахователни услуги, предназначени както за румънски и български фирми, така и за тези от целия Европейски съюз.
Българските застрахователни компании имат възможност да работят на територията на други държави, като Румъния, при упражняване на свобода на установяване (FOE) и свобода на предоставяне на услуги (FOS), като се базират на партньорство с компания, която предлага интегриран пакет от услуги. Ползата от това партньорство се изразява в пазарна експозиция, маркетинг, осигуряване на “start up” ресурси, като интегрирана информационна система, ръководене на търговски канали и подкрепа, данъчно представителство, юридическа защита, правни консултации и представителство.
Пакетът за бизнес изпълнение обхваща широк спектър от дейности за осигуряване на правилното развитие на бизнеса в рамките на правните ограничения и с максимална ефективност за защита на интереса на застрахователната компания, която желае да работи извън пределите на страната си по произход.
За съжаление в Източна Европа подобна “outsourcing” дейност не е толкова добре развита в сравнение с други страни от ЕС. За застрахователните компании този модел може да доведе до значително предимство за засилване на пазарна позиция, за контрол на степента на щетите, за подобряване на показателите за изпълнение, за увеличаване на рентабилността и за получаване на най-високата оценка на европейския пазар.

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://www.businesslady.eu/biznes-i-finansi/finansi/item/2875-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD,-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD,-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProId167782f4e1