Print this page

Обучения Ювенес Форте

11.03.2021г

1Фондация „Ювенес Форте“ беше поканена от Бизнес Лейди Клуб да Проведено обучение на тема „ Как сами да подадем годишната данъчна декларация. Какво е ПИК номер, как да се сдобием с него по време на пандемия“ пред членовете на клуба. Бяха презентирани основните приложения от годишната декларация. Най-често допусканите грешки при подаването и . Представехме нагледно предимствата ако лицето има ПИК номер и какво можеш да се сдобием с такъв по време на пандемия. Постигнат резултат: обучението беше изцяло практически насочено и основна част от дамите заявиха , че само ще могат да подадат декларацията си.

26.08.2021г.

2Фондация „Ювенес Форте“ беше поканена от Бизнес Лейди Клуб да направя обучение на тема „ Кога и как можем да подадеш коригираща годишна декларация, какви са сроковете за подаването и. Какво да направим ако сме падали грешна декларация и срока за корекция е изтекъл.
Беше презентирано през Дамите на клуба как сами могат да падат коригираща декларация за физически лица. Направих ме и допълнителни разяснение за корекция на декларациите за юридически лица. Постигнат резултат: Голяма част от дамите се бяха сдобили с ПИК номер в резултата на предходно ни обучение и имах ме възможност да разгледаме и помогнем за разрешаване на реални казуси.

12.01.2022г.

3Фондация „Ювенес Форте“ беше поканена от София Тех Парк – Бизнес клуб да направи обучение на тема „ Пет основни грешки при подаване на годишна данъчна декларация. Новостите при ползване на годишни данъчни облекчения. Обучението беше излъчено и онлайн в мрежата на София Тех Парт. Присъстваха над 65 зрителя. Бяха направени разяснения за различните видове доход, облагане на крипто валути и други. Допълнително се планира да се проведе допълнително семинар за облагане на валути, акции и финансови инструменти.