Ако маркетинг екипът не се справя добре

Ако маркетинг екипът не се справя добре, това може да се превърне в сериозна пречка за бизнеса. Веднага, щом го забележите, трябва да потърсите причините и да започнете работа за отстраняването им.

 

Performance & GoalsКакви цели сте поставили пред маркетьорите и как сте ги дефинирали?

  -  Ако целите не са ясни и няма предварително определени точни измерители за постигането им, нищо чудно маркетинг отделът да не работи фокусирано и с отдаденост;

 - Ако целите са непостижими (например, искате да се постигне годишен ръст на продажбите доста по-висок от средния за вашия бизнес), тогава маркетьорите нямат достатъчно мотивация за работа – та те предварително знаят, че каквото и да правят, неуспехът е почти сигурен;
   -    Ако често променяте целите, също може да предизвикате проблем с резултатите на екипа. Запомнете – планът е хубаво нещо, но той все пак трябва и да се изпълнява, а не непрекъснато да се актуализира;

 -  Ако не оставяте екипът да се фокусира върху дейности, свързани с постигането на целите, а непрекъснато давате странични, несвойствени задачи на маркетьорите, как очаквате те да са успешни?

 

Performance & QualificationДостатъчно квалифицирани ли са хората в маркетинг отдела?

Поне 70% от хората в маркетинг отдела не трябва да са нови и трябва да притежават необходимите знания и умения, за да може отделът да има добри резултати. Ако има прекалено много нови хора или хора, които се нуждаят от допълнително обучение, това може да е предпоставка за проблем с ефективността на целия екип. Ако ръководителят на маркетинг отдела не е достатъчно квалифициран, тогава става още по-трудно. Случва се бизнес мениджърите да назначават на тази позиция непознати маркетьори (такива, които са неизвестни в индустрията или бранша им), подведени от огромните им автобиографии или от ниските им изисквания по време на интервюто. След това се оказва, че се необходими месеци, а понякога и повече, за да започнат тези хора да постигат нужните резултати и да ръководят добре целия екип.

 

Performamce & Internal EnvironmentИма ли нещо във фирмената среда, което пречи достигането на високи резултати?

Ако във фирмата не достигат колегиалност и екипност, ако различните отдели не работят добре заедно, това може да се окаже причина за понижаване на резултатите на всеки от отделите. Проверете има ли напрежение между ръководителите на отдели и дали не са претоварени с работа. В много случаи маркетинг специалистите зависят в своите действия от други отдели във фирмата;
Друга възможна причина за слабите резултати на маркетьорите (която не е толкова рядко срещана!) е влошеното качество на фирмените продукти и услуги. Погледнете от друга гледна точка – маркетьорите ли имат слаба ефективност или клиентите по някакви причини не желаят да купуват от вас?

 

Performance & Market RequirementsКога за последен път сте анализирали външната среда?

Промени в пазара, конкуренцията или очакванията на клиентите силно се отразяват върху резултатите на маркетинг отдела. Разбира се, не става въпрос за глобални проблеми или очевидни такива – като ситуацията с продуктите, купувани на лизинг, ситуацията на пазара на недвижимите имоти и др.;
Понякога, увлечени в работа и обслужване на клиените, не забелязваме как конкурентите ни набират скорост, как нашият продукт остарява като технология или дизайн, как услугите ни не носят достатъчно стойност на клиентите…


С други думи, ако маркетинг екипът не се справя добре, не бързайте с обвиненията, а се запитайте „Защо?“.