Обучението на маркетинг екипа

Създайте условия за бързо навлизане в работата на новопостъпилите маркетьори

 

Има различни начини, с които да осигурите лесното навлизане в работата на новаците. Ето някои идеи:

Длъжностните характеристики на специалистите по маркетинг и продажби трябва да са точни и подробни. Това често се пропуска – в повечето фирми това са съвсем формални документи, чието съдържание е стандартно и доста напомня на обява за намиране на служител в маркетинг отдела. Голяма грешка! Длъжностните характеристики трябва да съдържат описание на всички дейности и задължения на служителя, това е първият документ, от който той официално ще се запознае с тях и заедно с трудовия договор – единственият документ, в който той официално ще се съгласи да ги изпълнява.

 

В много фирми шефът по човешките ресурси приема новия служител и набързо го запознава с колегите. Управителят вече се е запознал с новия по време на интервюто и често в първите дни няма почти никакво време да поговори с него, да му разясни ангажиментите и да го запознае с очакваните резултати. Следващата типична грешка – на новия маркетьор му се дават някакви папки с документи, бюро и компютър – заповядай, работи, трябва да си щастлив, че избрахме именно теб! През първите дни или седмици поне 30% от времето си новият маркетьор трябва да работи заедно с човек от фирмата – това е най-добре да бъде шефът на маркетинг отдела или управителят, ако няма специален отдел за маркетинг. Така постепенно новакът ще навлезе в работата и ще започне да работи самостоятелно.

 

В много фирми новите маркетьори се запознават с портфолиото на фирмата само по време на интервюто. Тогава гордо им се обяснява колко велика е фирмата, какви страхотни продукти прави и какви невероятни услуги предлага. Когато постъпи на работа, маркетьорът се сблъсква с други реалности – липсват описания на продукти, презентациите са актуализирани преди две години, Уеб сайтът е непълен и не е променян от доста време, някои колеги започват да подмятат, че продуктите и услугите не струват… Знанието за фирменото портфолио трябва да бъде систематизирано и непрекъснато обновявано. В него трябва да са включени всички продукти и услуги, които фирмата произвежда и предлага, с техните спецификации, ползи за потребителя и конкурентни предимства, целеви групи клиенти, настоящи клиенти и проекти…

 

Ако тази информация липсва, навлизането на новия маркетьор в работата ще отнеме доста време…;
Ако искате маркетьорите да са мотивирани да работят и да се стремят да постигат високи резултати, процесът на първоначалното им обучение трябва да бъде на мястото си!;
Развивайте знанията и уменията на маркетинг екипа си;
Не разчитайте на знанията, получени по време на университета – спомнете си (каквото и да сте завършили) колко далеч от практиката сте се чувствали, когато сте започнали първата си работа. Сигурно сте се питали – защо, за Бога, съм учил толкова много неща, като в ежедневието се работи по съвдем различен начин?

 

Ръководството трябва да бъде наясно каква точно част от маркетинговите теории и методи се използват във фирмата и най-вече – как се прави това:
 Как се прави годишен маркетингов план;
 Как се структурира фирменото портфолио;
 Как се определя целевата ви група клиенти;
 Какви основни маркетингови подходи използвате;
 Как използвате Интернет за целите на маркетирането;
 Как участвате в панаири;
 Как участвате в търгове;
 Какви стъпки включва процесът на директен маркетинг.


И за всеки такъв маркетингов аспект фирменото ръководство трябва да се стреми непрекъснато да надгражда знанията и уменията на хората в маркетинг отдела. Разбира се, това може да стане по различни начини:


 - Да се избере стандартно обучение по дадена тема от външна фирма и да се изпрати един човек, а после да го помолим да систематизира и да представи основното пред колегите си;
 - Да се избере тема, която вълнува всички в отдела и да се покани консултант да направи вътрешно обучение специално за отдела. След това да се прецени кои от новите знания могат да се използват от отдела и как точно;
 - Да се определи тема и дата за вътрешен семинар, като отделните служители подготвят презентации по различни въпроси. Вярвайте ми, ако това се прави поне веднъж на тримесечие, действа страшно ободрително и мотивира хората в маркетинг отдела да четат и генерират нови идеи.

 

Всичко това може да направите по съвсем различен начин, който е подходящ за спецификата на вашата фирма и за нивото на вашия маркетинг отдел. Важното е да помните, че вложените време, усилия и средства в обучението на маркетинг екипа ви днес ще се изплатят с по-високи продажби утре!