Какво трябва да знаете за кредитната си карта...?

Оказва се, че не винаги издателите на кредитните карти се стремят да защитават интереса на клиентите си. Много от тях имат клаузи, обикновено с дребен шрифт в договорите, които остават незабелязани от потребителите.

 

В същото време потребителите на кредитни карти (особено родните, които имат значително по-малък опит в боравенето с подобен род инструменти) често имат нереални или неправилни възприятия върху процеса на работа с карти.

 

Ето някои неща, които можете и да не знаете:

 

 

 

1. Фиксираните лихви по кредитните карти могат да бъдат повишавани

Подобно на останалите типове кредити, които се отпускат от финансовите институции, и тук терминът „фиксирана лихва“ не означава, че тя не може да бъде променяна. Фиксираната лихва означава, че тя може да бъде променяна (увеличавана най-често), след решение на банката и 15-дни след като са ви уведомили.

 

Затова е добре да четете редовно кореспонденцията от финансовите институции във връзка с кредитната ви карта, както и извлеченията си от картоиздателите.

 

Според статистиката 25% от извлеченията по кредитни карти в САЩ съдържат грешки, като съвсем малка част от тях бива забелязана от кредитополучателите (разбира се, до голяма степен и благодарение на сложната отчетност и формули, използване за изчисляване на разходите по кредитните карти).

 

2. Намаляване или премахване на гратисните периоди

Гратисните периоди са често използвано средство за привличане на нови клиенти от банките. Когато натрупат достатъчна критична маса, много финансови институции започват да намаляват или понякога дори да отменят гратисните периоди. Затова бъдете сигурни, че редовно проверявате гратисния период, в който не дължите лихви за ползваните средства, за да не бъдете неприятно изненадан от полученото извлечение.

 

Много картоиздатели намаляват гратисния период на 20-25 дни, а други дори го премахват.

 

3. Закъснението с вноската може да има сериозни последствия

Закъснението за извършване на вноската по кредитна карта е, може би, най-лошото нещо, което можете да направите. От една страна - това може да ви струва скъпо, тъй като банките имат сериозни наказателни такси, от друга - може да доведе до други косвени разходи. Сред тях са повишаване на лихвите, включително и на лихвите по други кредитни карти, които ползвате.

 

4. Тегленето на средства от кредитната карта е последното нещо, което трябва да правите.

Същността на кредитната карта е да ви кара да харчите повече, без да се усещате и това да продължава вечно. В тази насока картоиздателите не насърчават ползването на кредитни карти като източник на кеш. В старанието си да ограничат кешовите тегления издателите слагат непосилни такси за подобен тип трансакции, както и често значително по-високи лихви за ползваните средства.

 

Всъщност може би най-лошото което можете да направите с кредитната си карта е да изтеглите парите в брой от нея.