80% от световните военни разходи принадлежат на 15 страни

Глобалните военни разходи възлизат на 1.75 трлн. долара през 2013 г., отбелязвайки понижение от 1.9% в реално изражение спрямо 2012 г., показват данни на авторитетния шведския институт SIPRI.

 

Понижението на общите военни разходи в света се дължи на западните държави и най-вече на САЩ, въпреки че разходите във всички останали региони се увеличават.
Ако бъде изключена САЩ, военните разходи по света са нараснали с 1.8% през миналата година.


Въпреки понижението, САЩ остава страната с най-големи военни разходи в света, като през 2013 г. те са били в размер на 640 млрд. долара. Следващите три държави с най-големи военни разходи – Китай, Русия и Саудитска Арабия, отчитат сериозни увеличения.


Саудитска Арабия дори изпреварва Великобритания, Япония и Франция и вече е страната с четвъртите най-големи военни разходи в света.


89-20-01-SamoletiВоенните разходи на първите 15 страни по този показател в света възлизат на 1.4 трлн. долара, или 80% от общите военни разходи в световен мащаб.


Китай, Русия и Саудитска Арабия са сред 23-те страни по света, чиито военни разходи са нараснали повече от два пъти от 2004 г. насам.


Намалението на военните разходи на САЩ през 2013 г., което е в размер на 7.8%, се дължи на края на войната в Ирак, на започването на изтеглянето от Аефганистан и на ефектите от автоматичните намаления на бюджета, приети от Конгреса през 2011 г.


В същото време политиката на икономически ограничения продължава да определя тенденциите по отношение на военните разходи в Западна и Централна Европа и в други западни страни.
Пониженията във военните разходи от началото на икпономическата криза през 2008 г. вече не са ограничени само до страните от Централна Европа.


Понижения от по над 10% в реално изражение от 2008 г. насам се наблюдават в страни като Австрия, Белгия, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия Испания и Великобритания, както и във всички страни от Централна Европа с изключение на Полша. За сравнение военните разходи на Германия са се увеличили с 2%.


Въпреки слабия си икономически растеж, Франция до голяма степен е запазила нивото на военните си разходи по време на икономическата криза. Разходите на страната през 2013 г. са били само с 4% под тези от 2008 г.

 

ba5afbe6eada0ea4525c5ebaa97cab53"Увеличаването на военните разходи в развиващите се страни продължава," казва Сам Перло-Фрийман от SIPRI. "И докато в някои случаи това е естествен резултат от икономическия растеж и в отговор на реални нужди, свързани със сигурността, в други случаи то е в резултат на прахосване на приходи от природни ресурси, доминация на диктаторски режими или регионална военна конкуренция."


Военните разходи в Близкия изток са се увеличили с 4.0% през 2013 г., достигайки 150 млрд. долара. Разходите само на Саудитска Арабия са скочили с 14%, до 67 млрд. долара, което вероятно се дължи на напрежението с Иран, но и на желанието да се поддържа голяма и вярна войска срещу евентуални протести от типа Арабска пролет.


Поддържането на оцеляването на режима на фона на вътрешната опозиция пък е вероятният мотив за увеличението на военните разходи на Бахрейн с 26%. В региона ръстът на военните разходи обаче е най-голям в Ирак (27%), тъй като страната продължава да възстановява армията си.


"Военните разходи на Иран, Катар, Сирия и Обединените Арабски Емирства за 2013 г. не са известни, което означава, че общата сума за региона е неопределена. Това е отражение на непрозрачността по отношение на военните разходи в региона и дори и за страните, за които има данни, те може да не покриват всички военни разходи," казва Перло-Фрийман.


Военните разходи в Авфрика са се увеличили с 8.3% през 2013 г., достигайки 44.9 млрд. долара. Над две трети от африканските държави, за които има данни, са увеличили военните си разходи през 2013 г. Алжир е първата страна в Африка с военни разходи в размер на над 10 млрд. долара, или с 8.8% повече от 2012 г.


Военните разходи на страната са скочили със 176% от 2004 г. насам. В същото време военните разходи на Ангола са нараснали с 36% през 2013 г. Така страната изпреаварва Южна Африка и вече е държавата, която харчи най-много за армията си в Подсахарска Африка и страната, която харчи най-много на континента. Големите приходи от продажба на петрол изглежда са фактор за високите военни разходи както в Алжир, така и в Ангола.


Военните разходи в Азия и Океания са се повишили с 3.6% през 2013 г., достигайки 407 млрд. долара. Увеличението се дължи основно на ръста от 7.4% при Китай, чийто разходи са достигнали 188 млрд. долара. Териториалните спорове с Китай пък са допринесли за увеличението на разходите и в страни като Филипините и Виетнам.


"Опасенията на Яония по отношение на нарастващата военна мощ на Китай, заедно с националистичната политика на японското правителство, са довели до края на дългото постепенно понижение във военните разходи на Япония.
Въпреки това с най-много през 2013 г. военните разходи на континента е увеличила Афганистан – 77%, която попълва армията си в подготовка за изтеглянето на повечето чуждестранни военни сили от страната в края на 2014 г.," казва Перло-Фрийман.