Българина предпочита кредит в българска валута

Вие и вашето семейство сте взели решение – ще потърсите кредитиране от банка. Основният въпрос обаче е – в каква валута ще се тегли кредитът – евро или лева? Предпочитанията в последната година клонят към националната ни валута – лева. Ръстът при експозициите на дребно за последните 12 месеца е от 540 млн. лв., като от тях 269.8 млн. лв. при потребителските кредити и 270.5 млн. лв. за жилищните ипотечни заеми. При фирмите тенденцията е сходна – ръст за заемите в лева от над 1.3 млрд. лв. и спад на кредитирането в единната европейска валута. Фактите, изложени по-горе, се потвърждават и от данните на Кредит Център, разпространени преди дни. Според тях средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната през април се равнява на 32 637 евро, което е с около 1000 евро повече спрямо март. Делът на българската валута е 79% в полза на лева, което представлява малко понижение в сравнение с предходния месец, посочват от компанията. Ръст се наблюдава в размера на изтеглените заеми в София – 43 434 евро спрямо около 41 000 евро през март. Едва 17% от ипотеките в столицата са в европейска валута. Пловдив продължава да държи последното място по най-нисък среден размер на изтеглените ипотечни кредити в 4-те най-големи града в страната. Градът под тепетата демонстрира допълнително понижение спрямо март с около 1000 евро, а цели 94% от заемите са изтеглени в лева. Размерът във Варна е близо 30 000 евро, а в Бургас – малко над 25 500 евро, посочват още от Кредит Център. За изтеглените си кредити от началото на 2014 г. населението е платило или дължи на търговските банки 540 млн. лв., а бизнесът – 800 млн. лв.