Застрахователите ни съдействат във връщането на кредити

Застрахователни компании все по-често изплащат лошите кредити в страната. Това става ясно от предварителните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за застрахователния пазар у нас през 2013 г. През миналата година изплатените обезщетения по застраховки "Кредити" възлизат на близо 6.376 млн. лв. Това представлява ръст с над 72% спрямо изплатените малко над 3.7 млн. лв. през 2012 г., сочи статистиката. На фона на общия обем на проблемните кредити в страната от 9.7 млрд. лв. делът на лошите заеми, които се покриват от застрахователи, не е много голям. Но явно банките все по-често прибягват до ползването на застрахователните покрития, за да си върнат неизплатени навреме заеми. Наред с това обаче се наблюдава леко намаление на премийните приходи на компаниите от продажбата на застраховки "Кредити".

 

През 2013 г. у нас са били продадени такива полици на обща стойност 7.533 млн. лв., докато през предходната 2012 година сумата възлиза на 8.633 млн. лв., показва статистиката на КФН. Което представлява свиване на приходите с 13%, пише вестник "Стандарт". Ръст на изплатените обезщетения има и при най-масовата застраховка "Гражданска отговорност". През 2013 г. по нея компаниите са изплатили като обезщетения близо 350.8 млн. лв., което представлява ръст с 13.6% спрямо предходната година. С 10.8 на сто пък се увеличават приходите от задължителната автозастраховка, които през миналата година достигат 579.4 млн. лв. Обратната тенденция обаче се наблюдава при доброволната застраховка на колите "Каско". При нея премийният приход през 2013 г. леко намалява с 1.46% спрямо предходната до малко над 410.55 млн. лв. Причина за това е отказът на много хора да си правят доброволната застраховка. Разходите по полицата "Каско" също отбелязват лек спад. През 2012 г. са били изплатени 273.8 млн. лв., а през следващата - с над 8.5% по-малко - 250.3 млн. лв. През 2013 г. целият общозастрахователен пазар у нас отчита приблизително еднакво увеличение на приходите и разходите. Продадените полици са на обща стойност почти 1.423 млрд. лв., което е с 6.5% повече от 2012 г. С 6.28 на сто пък расте сумата на изплатените обезщетения и тя достига малко над 727.4 млн. лв.