Насърчават се 13 инвестиционни проекта от държавата

Държавата ще подкрепи 13 инвестиционни проекта, по които се разкриват близо 4000 нови работни места и се предвиждат инвестиции за над 66 млн. лв.


Правителството одобри на днешното си заседание проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на сертифициран инвестиционен проект.


С акта се одобрява насърчаването на 13 инвестиционни проекта със сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите чрез предоставянето на безвъзмездна финансова помощ до 10,5 млн. лв. за периода 2014-2019 г. за частично възстановяване за период от 12 месеца от разкриването на съответното работно място на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски.


По проектите се предвижда разкриването на 3398 нови работни места и 66 млн. лв. инвестиции.


Девет от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги, а един е в община с висока безработица.


С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за поне 5 години.


Проектите са на дружествата „Бер-Хелла Термоконтрол” ЕООД, „Неона” ООД, „Волаком” АД, „Уолтопия” ООД, „Експириън България” ЕАД, „Консентрикс Сървисиз България” ЕООД, „АЛС България” ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън” ЕООД, „Кока Кола Ентърпрайзис Сървисис България” ЕООД, „Пи Пи Ди България” ЕООД, „Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)”, „Луксофт България” ЕООД, „Кол Пойнт Ню Юръп” АД.