В какво инвестират парите ни местните фондове?

Към края на март 2014 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял - 55.3%, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 53.3% към март 2013 г. и 55.2% към декември 2013 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 29.9% от общата сума на активите към март 2014 г. при относителен дял от 28.9% към март 2013 г. и 29.3% към декември 2013 г. Апетит за риск Към края на първото тримесечие на 2014 г. над 235 млн. лв. са вложенията ни в местни колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в акции.


Тримесечие по-рано сумата бе 204 млн. лв., а преди година – 166 млн. лв. Средствата бележат ръст както от нови записвания, така и от капиталовата доходност на вече вложените пари. Топ вложенията В какво обаче влагат парите ни местните фондове? Основна част от средствата постъпват към депозити, но това се отнася най-вече за фондовете, инвестиращи в облигации и балансираните колективни схеми. Следват акциите, откъдето в най-голяма степен идва и доходността. Днес 224 млн. лв. са инвестирани в акции, а 28 млн. лв. в акции и дялове на други фондове. Преди три месеца инвестициите в акции се равняваха на 191 млн. лв., а преди година на 162 млн. лв. Как да изберем фонд По последни данни на централната ни банка днес у нас има приблизително 500 фонда, управляващи рекордните 1.764 млрд. лв.


Първият въпрос, който всеки желаещ трябва да си зададе, е какъв риск може да поеме за своите пари, тъй като по-високият риск би донесал и по-голяма доходност. След като стесните кръга, можете да разгледате сайта на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Там всеки фонд е представен с доходността си от началото на годината и за последните 12 месеца. Ако се спрете на няколко фонда – 4-5, специалистите съветват да ги разгледате по-подробно. Какво имаме предвид – вижте кой е портфолио мениджър, каква доходност има фондът за последните години и в какво е инвестирал. Портфейлите на голяма част от колективните схеми могат да бъдат намерени на техните сайтове. Много важна част от вашия анализ, след който ще можете да изберете фонд, са и таксите - за вход, изход и годишно управление. Това е едно от задължителните неща, които трябва да знаете, за да не се окаже, че доходността ви е „изядена“ от такси и комисиони. Диверсификация За да не влагате всичките си средства в една кошница, можете да разделите парите си в 2 или 3 фонда. Така при неуспех с един от тях, останалите ще компенсират и ще отчетете нарастване на парите си в по-голяма степен от депозитите.