БНБ ще разпореди увеличение на капитала на КТБ

Държавата ще даде възможност на миноритарните акционери да участват в увеличението на капитала на КТБ преди държавата да влезе чрез ФГВБ и ББР.


Това обяви министърът на финансите Петър Чобанов. Според него държавата ще се намеси, само ако те не успеят да осигурят необходимия ресурс.
Вчерашното решение на БНБ за КТБ не предвиждаше подобна възможност. В прессъобщението на БНБ бе записано, че с цел запазване на дейността на банковата група КТБ, при нейното оздравяване БНБ заедно с правителството ще предприеме действия за увеличаване на капитала й, като в рамките на законовите си правомощия ще разпореди увеличението му да се поеме от държавната Българска банка за развитие и Фонда за гарантиране на влоговете в банките.


Освен това ще бъдат предприети действия за отписване на капитала на акционерите на банковата група и отнемане на техните права в съответствие с предвидените от закона процедури.


По информация на Дневник.бг представители на суверенния фонд на Султаната на Оман, който притежава 30.35% от КТБ, вече са поискали среща с БНБ. Такава среща е направена и с руската ВТБ, която притежава 9.9%.


Според Чобанов с решението си БНБ дава ясен сигнал, че държавата действа бързо, навременно и решително за овладяване на системния риск. Целта е банковата група да се оздрави и депозантите да получат средствата си в пълен размер, каза министърът.


Чобанов уточни, че на 21 юли хората ще имат избор между това да оставят депозитите си в КТБ, която към този момент може да е държавна, или да ги пренасочат към друга банка, включително държавната ББР, която ще започне да набира депозити.


БНБ обявиха, че банката ще отвори врати за работа с клиенти на 21-ви юли в 9 ч. сутринта. Дни преди това БНБ даде 3 месеца срок за стабилизиране на КТБ.


Според министъра в момента не може да се каже колко точно е необходимият допълнителен капитал за двете банки, но това ще стане ясно до 10 дни, когато трябва да са готови одитът и оценката на активите и пасивите на двете финансови институции. Той допълни, че кабинетът очаква средствата във Фонда за гарантиране на влоговете в банките, които към края на 2013 г. бяха 1,8 млрд. лв., да са достатъчни за покриването на нуждите.
Ресурсът на ББР по различните кредитни линии в подкрепа на бизнеса остава недосегаем, а дори държавата да капитализира допълнително ББР, за да участва в увеличението на капитала на КТБ, това няма да се брои за дефицит, заяви още Чобанов.