На 9 април 2014 г. от 9.00 часа в хотел „Шератон“ заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие Семинар на тема „Мерки против корупцията и измамите във връзка с използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове“.  През периода 2014–2020 г. ЕС ще инвестира 325 млрд. евро в…
С отворено писмо до председателите на Народното събрание, на Комисия по бюджет и финанси и Комисия по икономическата политика и туризъм, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) изразяват негативното си становище по проекта на Законопроект за изменение и…
Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лева и падеж 22 януари 2019 година. На проведения на 7 април 2014 г. аукцион беше постигната среднопретеглена годишна доходност от 1,89 процента. Това е най-ниската стойност в този сегмент от януари 2013 г. насам.…
Алтернативният туризъм взема своя дял от пазара на традиционните морски и зимни курорти у нас. Това става ясно от новите проекти, които се реализират в различни региони на страната. Те ще бъдат презентирани от 19 до 23 март 2014 г. в Международен панаир Пловдив на деловите форумите „Природа, Лов, Риболов“…
Министърът на финансите Петър Чобанов преотстъпи поста си за един ден на Асся Моллова, студентката по Финанси, счетоводство и контрол в УНСС. В рамките на тазгодишното издание на инициативата „Мениджър за един ден“ двама бъдещи финансисти са днешните приемници на Петър Чобанов и Деница Кирова - началникът на политическия кабинет…
Page 10 of 10