През третото тримесечие на 2014 г. БВП нараства с 1.6% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо второто тримесечие на 2014 година. Това показват експресните данни на Националния статистически институт.   Припомняме, че ръстът на икономиката през второто тримесечие беше 0.3% спрямо първото, а спрямо вторите три…
Когато се опитваме да си вдъхнем стабилност по отношение на финансовата ситуация, в която се намираме, често лъжем сами себе си, за да редуцираме напрежението.   Проблемът е, че когато ги казваме прекалено често, започваме наистина да вярваме на лъжите. Една здравословна финансова стратегия изисква да разпознаем неистините, които казваме…
Все повече българи сключват застраховки „Живот“, сочат данни на Комисията за финансов надзор.   Ако към юли 2013 г. премийният приход на компанията в сектора на животозастраховане е възлизал на 182 млн. лв., то година по-късно статистиката отчита нарастване от 15 млн. лв. до 197 млн. лв.   Най-големите пет…
По новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще има 700 млн.евро за малките и средни фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната група за разработване на оперативната програма.   50% от парите по програмата…
По новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще има 700 млн.евро за малките и средни фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната група за разработване на оперативната програма.   50% от парите по програмата…
Page 6 of 11