Print this page

Видим авторитет – инвестицията, която води жената до лидерска позиция

Анета Савова е лектор, стратег-консултант и автор в областта на женското лидерство. Тя консултира жени-професионалисти как да се позиционират като лидери в мениджмънта на компаниите и организациите, в които работят.
Основни теми, с които работи са:
• Развитие на лидерско присъствие, влияние и лидерски стил в компанията/организацията;
• Позициониране на силен и уважаван глас в конферентната зала или на сцена;
• Изграждане на авторитетен имидж и стил.
Основател на годишната лидерска конференция - Women. Speak. Live;
С приз за Жена на годината 2018 в конкурса DAMA GODINE, Белград, Сърбия;
Автор на книгата „Жената, която създадох: Личният път на женското лидерство“;
С 15 години кариера в банковия сектор.
Повече за нея и консултантска компания „Успешни жени“ можете да видите на www.uspeshni-jeni.com

1. Защо създадохте компанията „Успешни жени“ и каква е мисията й?
Това е консултантска практика, която е посветена на кариерното израстване на жените в корпоративния свят, бизнеса, политиката и обществения живот за постигането на следващо ниво в развитието им и заемане на лидерски позиции в мениджмънта на компаниите и организациите, в които работят.

Създадох я в резултат на няколко години, в които наблюдавах какво чета, по какви въпроси се обръщат към мен за съвет, когато съм на сцена, какво ми прави впечатление сред публиката, каква статистика привлича вниманието ми. Така постепенно контролната идея зад „Успешни жени“ се открои в моето убеждение, че жените имат неизползван потенциал, с който да развият лидерско присъствие и да се позиционират за професионален и бизнес успех.

2. Какви са най-често срещаните предизвикателства пред жените в професионалното им развитие днес?
Въпреки че именно жените най-често изразяват съмнения в нивото си на квалификация и нуждата от подготовка или допълнително обучение, те рядко имат трудности с работата си като такава. Обичайните предизвикателства са свързани с неформалните правила, по които се изграждат тяхната отличимост и авторитет в организацията, както и с усвояването на силовата динамика в различни бизнес ситуации. И двете са продукт на определено ниво на вътрешна увереност, способност за лавиране в бизнес среда, съчетана с правилната доза принципност, правене на стратегически избори и приемане на дискомфорта, произтичащ при някои видове комуникация. Много често съвместяването на всичко това прилича на умението да танцуваш, а не да отмяташ по списък с ясно заложени правила на поведение. Също така, жените често подценяват капацитета и възможностите си да поемат големи и стратегически значими ангажименти, което се отразява върху финансовия им статус и върху израстването им като авторитет. Пак жените най-често държат да са изрядни в работата си, подредени до последния параграф в доклада, изчерпателни в изказа си, подготвени в детайли преди да покажат себе си под прожектора, в резултат на което губят ценно време, в което могат да се фокусират над резултатите, към които се стремят. Не на последно място, жените по-трудно правят менталния преход от мениджър на средно ниво в ръководител на висока позиция, защото качествата и уменията в тази роля са много различни, което създава доста проблеми в позиционирането им като лидер в компанията.

3. Тогава, ако има едно-единствено нещо, което жената да направи, за да мине на следващо, по-високо ниво, в бизнеса или кариерата си, какво е то?
Да инвестира усилията си в това да бъде видима с авторитет. Това е ключова комбинация и аз като жена и консултант по темите на женското лидерство предпочитам да говоря за постигането именно на този вид баланс в кариерата.
Видимостта в бизнес контекст включва да бъдем център на внимание, да участваме в стратегически важни за компанията или организацията проекти, да подбираме инициативите, с които ни свързват, да сме активни по време на срещи, да изтъкваме заслугите и постиженията си. Звучи естествено поведение, докато не се наложи да се прояви в конкретни ситуации, и тогава става ясно, че да бъдеш видима по един автентичен, ненатрапчив и в същото време забележителен и запомнящ се начин е трудно, защото те прави уязвима за грешки или открита за критика, а жените се страхуват и от двете. На второ място, исторически жените имат по-кратко активно бизнес присъствие, което подхранва усещането ни за страх и нестабилност. И на трето място, съществува двоен стандарт, при който жените, които са проактивни, се възприемат за доста агресивни, самодоволни и не са харесвани, което спира много от тях, защото да бъдеш приета е изключително важна подсъзнателна невронна връзка за нашето оцеляване. Ето как фактори, които са далеч от модерното ни ежедневие и са свързани конкретно с женската ни природа, оказват реално влияние върху поведението ни в служебен и бизнес контекст.
Авторитетът на свой ред има все по-малко общо с годините опит, натрупани квалификации и известността сама по себе си. Той е пряка функция на постигнатите резултати и признание, представянето им пред хората, които взимат решения или оказват влияние за взимането им, създаденото портфолио от проекти/клиенти, асоциирането с други авторитетни структури и фигури, създаването на цялостна платформа и т.н.

Така че видимостта, в комбинация със солидна професионална репутация и добра мрежа от контакти, изгражда този стратегически микс за бизнес успех.

4. Защо се говори все повече за женско лидерство и за нуждата от силни женски гласове в политиката, икономиката и бизнеса?
За нас, модерните хора в 21 век, в тази част на света, въпросът с достъпа на жените до бизнеса или до кариерно развитие не е актуален. От друга страна, нашето време е все по-комплицирано, нивото на непредвидимост и рискове е високо и бързината, с която се случват процесите, е безпрецендентна. Модерното общество се нуждае от интегриране на целия човешки потенциал за намиране на решения на сложни и понякога глобални въпроси. Приносът на жените е ключов при вземане на решения, особено в конфликтни ситуации, постигане на разнообразие от гледни точки, намиране на различен подход в ситуации, както и нерядко алтернативната оценка за бизнес и политически рискове. Не на последно място, жените имат всепризнато умение да комуникират и усещат невербалните знаци, което е все по-нужно на този етап от развитието на обществото ни и навлизането на милениъл поколението в активна икономическа възраст.


5. В книгата си „Жената, която създадох: Личният път на женското лидерство” разглеждате женското лидерство като съчетание от пет допълващи се елемента: лична история, автентичен и присъствен глас, изграждане на подкрепяща контактна мрежа, авторитет и визуално представяне. Това своеобразна формула за женско лидерство ли е?
Може да се каже, че това е рамката за изграждането ни като лидери. В основата си тя включва:
- Осъзнаване на нашия вътрешен свят и каква част от личния ни път е довела до това да се изградим като жени с лидерски потенциал;
- Поведения и качества, които ни позиционират като силни и авторитетни в различни бизнес ситуации;
- Избори, които ни поставят в зоната на видимост, надграждат или затвърждават репутацията ни и стимулират доверие;
- Адекватно вербализиране на идеите;
- Свързване с влиятелни фактори в и извън организацията, както и в бизнес средата;
- Създаване на мрежа, в която влизат и нашите ментори и спонсори, и не на последно място:
- Съответстващо визуално представяне.
Вярвам, че лидерството е избор и призвание. То е игра във висша лига, за която жените трябва да са подготвени, стъпвайки на своята автентичност и потенциал.