Етапи на връзката

Специалистите твърдят, че всеки брак или партньорско съжителство преминават през определени етапи. Част от проблемите, съпътстващи едни взаимоотношения, се припокриват при много двойки. Точно този набор се определя като натрупан опит, от който могат да се правят изводи или да се взима пример. За изграждането на един стабилен съюз, който да устои на времето и проблемите, всяка една двойка трябва да мине успешно през шест етапа, които психолозите определят като необходима основа за дълготрайни отношения.


1. Увлечение
Този етап очертава първите месеци и стига приблизително до около втората година. Характеризира се с голям интезитет на емоцията. В психологически план се определя като откриване и отдаване. Няма защо да се впускаме в големи описания. В крайна сметка всеки е усещал силната буря на влюбването, която често замъглява представите и напълно пренебрегва разсъдливостта и дори реалността.

 

2. Очакване
След прекрасните моменти, които влюбването осигурява, идва моментът, в който заловените очаквания трябва да се оправдаят. Всеки от партньорите, в една връзка създава, образ за половинката си, в който са вложени много представи, част от които не отговарят на действителността. Около третата година (периодите, за които говорим са условни, тъй като е индивидуален темпът, с който протичат отношенията между различните хора)настъпва времето за проверка. Тогава се случва и истинското опознаване на реалната личност, която стои до вас. Това донякъде обяснява защо толкова често точно в този етап настъпва разрив в отношенията.

 

3. Борба за власт
Минали през водовъртежа на влюбването и преодолели сблъсъкът със реалността, двойките се озовават на прага на ново изпитание – разпределянето на ролите. Този етап се характеризира със същинското договаряне на отговорностите. След това мъжа и жената вече имат съвсем реална представа за мястото си във връзката и за територията на другия. Този период е голяма крачка по пътя, нелишена от „подводни камъни“. Резултатите от въпросната борба стават ясни на следващото ниво.

 

4. Проклетият етап
Малко преди финалната права идва и едно от най-големите препятствия. Както във всяко приключение и тук кулминацията е почти накрая. Обикновено този момент настъпва около 7-мата година, което обяснява защо често тази годишнина е определяна като критична. Обикновено, стигнали тук, хората първоначално не са доволни от създадено статукво. След войната за права, не всеки от „сражаващите се“ е доволен от завоюваното. От една страна това, а от друга пълното опознаване на половинката. Много често в този момент някой в двойката може да потърси „компенсация“ навън и в друг човек.

 

5. Примирение
На крачка от финала, този етап се определя като

 

6. Приемане

Мога да живея без този човек, но избирам да остана с него. Обобщено казано това е, което се случва в двойката. Интересното за този финален и толкова трудно достижим етап е, че запознати го определят като категорично най-хубавия от всички. Дори от пеперудите на влюбването.


Специалистите твърдят, че всяка една двойка трябва да мине през тези етапи, за предпочитане по описаната последователност. Тъй като пропускането на някое от звената води до „наваксване“, но често има и натрупване, т.е. плаща се лихва, заради забавянето.

Етапи на връзката