Как да стоим, когато говорим пред публика

Позата, в която стоите е изключително важна, тъй като до голяма степен отразява езика на тялото Ви. Има значение и за излъчването Ви. Съответно играе роля при възприемането на информацията от страна на аудиторията. Ораторът говори изправен или седнал. Ето и на какво трябва да обърне внимание при позицията на тялото си.

 

В седнало положение

 

Добре е той да говори изправен напред, с ръце, подпрени на бюрото или масата. След като свърши изказването си може да се облегне назад в стола, но плавно. Резките движения изглеждат напрегнати и не оставят добро впечатление в слушателите. Не е добре ораторът да говори облегнат назад в стола си. Препоръчително е да не се мести на стола, да не накланя тялото си встрани и да не стои прегърбен, освен ако това не е физическа даденост. Краката са един до друг, здраво стъпили на земята. Кръстосаните крака за мъж-оратор, позата единия крак качен в свито положение върху другия, силно разкрачени крака или крак върху пречките на стола са или абсолютно неестетични, или внушават небрежност, която от своя страна води до асоциацията за несериозно отношение и думите, колкото и тежко да бъдат произнесени след това, губят желаното въздействие.

 

presentationКакво да правим с ръцете

 

Хубаво е ръцете да стоят отворени с пръсти, опрени в бюрото или събрани длан в длан.Според езика на тялото такова разполагане на ръцете демонстрира откритост – човек държи ръцете си широко отворени и не прикрива с тях тялото си, когато е честен и не крие нищо, когато няма от какво да се защитава (обратното – ръце скръстени пред тялото - е знак за заемане на отбранителна позиция). Чест похват е лекото повдигане на дланите нагоре една срещу друга (т.е. още по-широко “отваряне” ), но при всички случаи лактите остават подпрени на бюрото, за да не изглежда като ръкомахане. Може едната длан да покрива другата, но е по-добре ръцете да се виждат целите – от лактите до пръстите. Не е удачно, ако ръцете са събрани близо до тялото, ако са кръстосани пред гърдите или кръстосани върху бюрото и тежестта на тялото е пренесена върху тях. Също не е за предпочитане, ако ръцете бъдат оставени подпрени на масата с лакти, висящи извън нея. Т.е. ако искате да внушавате “аз говоря истината, честен съм, открит съм”, то когато говорите пред публика дръжте ръцете си на видно място и не прегръщайте тялото си с тях.

 

В изправено положение

 

Ако говори прав: тялото да е изправено, с прибрани крака; да не пристъпва от крак на крак, докато говори; ръцете да са подпрени, ако има трибуна, а ако няма – да са спокойно отпуснати до тялото или пред тялото, длан в длан, но в никакъв случай в джобовете, на кръста или скрити зад тялото. За повечето хора най-неудобно е да говорят прави, без да има трибуна, зад която да застанат. Но именно тогава е най-видно как “стои” ораторът. Положението на всяка част от тялото е пред непосредствения поглед на публиката и тя забелязва всичко – от лекото поклащане на тялото напред-назад или наляво-надясно до повдигането на лявото рамо нагоре.