Може ли България да бъде световен лидер за социални иновации

Дискусия на мрежа “Хлебни къщи” представя на 8 април (вторник) от 18.30 ч. в зала “Пеша Николова” на Червената къща.

 

Какво са социалното предприемачество и социалната иновация? Как да се развие творческото мислене и практики за решаване на социални проблеми по устойчив начин сред хора от най-различни социални групи? Имаме ли визия и дългосрочната стратегия за развитие на социалните иновации в България? Възможна ли е икономика на свързването? Отговори на тези въпроси ще търсим заедно с представители на неправителствени организации, работещи в сферата на социалната промяна. Дискусията ще се води на български език. А входът е свободен.

 

Фасилитатор: Георги Камов