Да подобрим ефективността си в офиса

Подобряване на качеството и количеството на дейността е цел на всеки работодател и повечето служители, чиято работа е пряко свързана с резултатите. Случва се, обаче работата да е толкова много, че да е невъзможно нейното свършване в рамките на определеното време. Тогава се налага най-омразното нещо – стоене след 6 в офиса. Често причините за извънредната работа са свързани с организацията ни и няколко дребни подобрения биха имали неподозиран ефект.

 

Сортиране и приоритетизиране на задачите. Това, на пръв поглед подразбиращо се действие е трудно за прилагане по ред причини. Сред тях са трупащите се имейли и задачи на бюрото Ви всяка от които не търпи отлагане и е буквално е „за вчера“. В подобно положение хората губят известно време в чудене с какво да се заемат (и във вътрешна борба с инстинкта си да избягат веднага). Ако и Вашата ситуация е такава, представете си, че внезапно офисът трябва да се евакуира. В този момент кое е най-важното и неотложно нещо, което трябва да е свършено непременно? Като отхвърлите тези няколко основни части от работата си, ще усетите внезапен прилив на спокойствие. Съответно ще имате възможност поетапно да свършите и останалото. Ще видите, че без натиска и напрежението, продуктивността Ви ще е по-голяма.

 

Премахнете разсейващите фактори. Основен такъв е интернет. Нищо няма да стане в социалните мрежи, ако не ги проверите няколко часа или дори ден. Любимият Ви сайт или списание също могат да изчакат някоя почивка. Друг отвличащ вниманието елемент са колегите. Някои от тях са твърде натрапчиви и е трудно да ги игнорирате, дори при силно желание. Постарайте се да не им отделяте внимание преди да сте свършили неотложното.

 

Едно по едно, а не всички заедно. Разбираемо е, че искате да свършите час по-скоро със задачите си, но правилният подход е да отхвърляте задълженията си едно след друго. Така ще им обърнете достатъчно внимание и ще гарантирате за качеството. След това спокойно ще преминете към следващото. В стремежа си да приключим нерядко правим грешката да започваме няколко задачи и да ги движим успоредно. Това е незаменимо, по принцип, но на практика когато е свързано с краткосрочна дейност (за деня, например) не води до добри резултати.